3 goede vragen

Uit onderzoek door Patiëntenfederatie Nederland blijkt dat vrijwel alle patiënten (94%) samen met hun (huis)arts willen beslissen (meldactie augustus 2017). De belangrijkste reden die mensen noemen, is dat het over hun eigen lijf en leven gaat.  

Ook vanuit het perspectief van de zorgprofessional is samen beslissen van belang. Behandelingen slaan beter aan, patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan hun behandeling als zij worden betrokken bij de beslissing. Om tot de beste zorg te komen, hebben dokter en patiënt elkaar nodig. Maar in de praktijk voelt het nog niet altijd als ‘samen’. 

Vanuit deze achtergrond is ‘3 goede vragen’ ingevoerd in de medisch specialistische zorg als onderdeel van de campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’ en vervolgens ook in de huisartsenzorg. ‘3 goede vragen’ dragen bij aan de bewustwording van ‘Samen Beslissen’ en is eenvoudig toepasbaar. Dat bleek uit een verkenning, bestaande uit literatuuronderzoek, focusgroepen en een pilot in 6 huisartspraktijken. Daarnaast bleken er ook zorgen van zorgverleners over bijvoorbeeld een langere consulttijd. Het project is mogelijk door financiële ondersteuning van Zorginstituut Nederland. Meer informatie vindt u hier. 

Wanneer mensen de 3 goede vragen zowel in het ziekenhuis tegenkomen als in de huisartsenzorg, neemt de kracht ervan toe. Het gebruik van 3 goede vragen óók in de huisartsenpraktijk zorgt voor een gezamenlijke taal en een sterkere verbinding tussen de eerstelijns- en de tweedelijnszorg.

Ketenzorg Friesland wil de toepassing van 3 goede vragen in de aangesloten huisartsenpraktijken bevorderen, onder meer door het beschikbaar stellen van diverse materialen. Zo zijn er posters, folders, visitekaartjes etc. Bij de praktijkbezoeken in het najaar van 2018 krijgen alle praktijken een basis-set aan materiaal. Als u meer informatie of materialen wenst, kunt u contact opnemen met het kwaliteitsteam van Ketenzorg Friesland, via a.hodes-vanderzee@ketenzorgfriesland.nl

Meer informatie en materialen om te downloaden zijn te vinden op de volgende websites:

www.begineengoedgesprek.nl

www.3goedevragen.nl

www.NHG.org

3 goede vragen - animatie professionals
3 goede vragen - animatie patienten