Voorwaarden voor aanmelden

Wilt u zich als zorgverlener aansluiten bij één of meerdere ketenzorgprogramma’s? Dat kan.
U dient dan te voldoen aan een aantal algemene en DBC-specifieke voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 • De zorgverlener onderschrijft de missie en visie van Ketenzorg Friesland en erkent daarmee het belang van een multidisciplinaire benadering van de chronische aandoeningen in de eerste lijn.
 • De zorgverlener is bereid de benodigde zorg binnen de vastgestelde overeenkomst en conform de protocollen van Ketenzorg Friesland te leveren.
 • De zorgverlener beschikt over voldoende capaciteit (mens en middelen) om de zorgprogramma’s uit te voeren.
 • Leefstijlinterventies spelen een cruciale rol in de behandeling van patiënten met een chronische aandoening. De zorgverlener heeft voldoende aandacht voor voeding, afvallen en bewegen bij patiënten.
 • Ingebruikname van het Ketenzorg Informatiesysteem VitalHealth.
 • Systeem en software zijn van voldoende niveau (specificatie op te vragen via info@ketenzorgfriesland.nl).
 • De zorgverlener neemt in het kader van kwaliteitsverbetering deel aan de Regionale Ketenzorg Bijeenkomst.

Huisartsen

 • Lidmaatschap van de Ondernemende Huisartsen Friesland (OHF).
  Lid worden kan via de website www.ondernemendehuisartsenfriesland.nl.
 • In het bezit van een OZIS-koppeling ten behoeve van het OZIS-ketenzorgbericht.
 • Aangesloten op Zorgdomein.
 • De POH-S heeft een scholing motiverende gespreksvoering gevolgd.
 • De zorg die in het kader van een bij Ketenzorg Friesland gecontracteerde DBC wordt geleverd, kan niet ook aan een andere zorggroep worden geleverd. Er bestaat wel de mogelijkheid om bijvoorbeeld Astma / COPD bij een andere zorggroep te contracteren en DM2 / CVRM bij Ketenzorg Friesland. Let op: de DBC Diabetes Mellitus type 2 kan niet bij ons worden afgenomen als bij een andere zorggroep CVRM wordt afgenomen.
 • Bij een insulinebehandeling is minimaal de Langerhanscursus vereist, evenals het jaarlijks volgen van een bij- en nascholing op het gebied van diabetes.
 • Bij het uitvoeren van longfunctieonderzoek is minimaal de Caspir-cursus vereist.

Diëtisten

 • Voorlichting, educatie en aanpassing van de voeding en leefstijl zijn gebaseerd op de NDF-voedingsrichtlijn 2015.

Fysiotherapeuten

 • Geldig certificaat van de cursus Astma en COPD van het NPI of van de cursus Fysiotherapie bij COPD en Astma van de Hogeschool Leiden.
 • Geldig reanimatiediploma.
 • In de praktijk zijn aanwezig:
  • onderhouden en geijkte testapparatuur voor inspannings- en krachttest
  • een bloeddrukmeter, hartslagmeter en borgschalen
  • een zuurstofsaturatiewaardemeter

Specialisten

 • Specialisten onderschrijven de Friese Wisselprotocollen.

Voor de module Stoppen met roken

 • De gedragsmatige ondersteuner moet een gekwalificeerde stoppen-met-roken-begeleider zijn, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Stoppen met roken. Vanaf 2015 is inschrijving als ‘kandidaat’ in het Kwaliteitsregister ‘Stoppen met Roken’ niet meer toegestaan. Er moet sprake zijn van inschrijving als ‘registrant’, ‘supervisor’ of ‘supervisant’.
 • Voor de eisen die worden gesteld aan zorgverleners voor de begeleiding bij stoppen met roken verwijzen we naar de Kwaliteitscriteria zorgverleners Stoppen met Roken.  Meer informatie over (her)registratie als gekwalificeerde stoppen-met-roken begeleider is te vinden op de site van het kwaliteitsregister.  Daar is ook een overzicht opgenomen van de geaccrediteerde opleidingen voor registratie en de geaccrediteerde nascholingen voor herregistratie.

Wilt u meer informatie?
Voor meer informatie over onze voorwaarden kunt u ons bellen op ons algemene telefoonnummer: 0513 65 67 70.