Menu

Verwijzen binnen de keten

Het verwijzen van patiënten die deelnemen aan een ketenzorgprogramma kan op verschillende manieren. Hoe u dit doet is afhankelijk van de ketenpartner naar wie u verwijst en of de zorg wel of niet deel uitmaakt van het zorgprogramma.

Twee wegen
Binnen de ketens kunt u op twee manieren verwijzen naar een ketenpartner:

  • via het Ketenzorg InformatieSysteem (KIS)
  • via ZorgDomein (verwijsafspraak met in de omschrijving Ketenzorg Friesland)

In onderstaand overzicht ziet u voor welke ketenpartner u het KIS moet gebruiken en voor welke ZorgDomein.

KetenpartnerKISZorgDomein
Diëtisten

X


Fysiotherapeuten
X

Oogartsen
  • Oog en Welzijn
  • Overige ziekenhuizen

XX
Oogarts - Boukes (alleen Ameland)
X

CHBB oogheelkunde: Breuking, Zarza
X

Longartsen
X

Internisten CVRM * - alleen Sionsberg

X


Internisten DM2
  • Sionsberg
  • Overige ziekenhuizen (uitgezonderd Nij Smellinghe)

XX

Diabetesverpleegkundigen
  • Sionsberg
  • Overige ziekenhuizen (uitgezonderd Nij Smellinghe)


XX

* Momenteel zijn we in overleg met de overige ziekenhuizen en we hopen spoedig ook met hen tot overeenstemming te komen inzake de CVRM zorg.

Let op: ZorgDomein-verwijzingen met ‘Ketenzorg Friesland’ in de omschrijving zijn alleen mogelijk voor patiënten die in de keten zitten.

Dubbelloop
Ketenzorgpatiënten die in het kader van de DBC buiten de hiervoor beschreven routes naar het ziekenhuis worden verwezen, dus via een ‘gewone’ ZorgDomein-verwijzing, worden door het ziekenhuis niet als Ketenzorgpatiënt herkend. Daarom wordt de behandeling van deze patiënten buiten de keten om in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. Er is dan sprake van dubbelloop (de verrichtingen worden immers al via het ketentarief in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar) en daarnaast ontvangt de patiënt de rekening.

Hoe verwijs ik buiten de keten?
Heeft een patiënt meer zorg nodig dan in onze zorgprogramma’s staat beschreven? Dan verwijst u de patiënt via een gewone ZorgDomein-verwijzing. U sluit in dat geval (tijdelijk) de keten-DBC. Zodra de patiënt weer naar u wordt terugverwezen, includeert u de patiënt weer in de keten-DBC.

Overzicht podotherapeuten in Friesland.


'Verwijzen kan via KIS en ZorgDomein'