Veel gestelde vragen GLI van patiënten

Ik heb een verwijsbrief voor de GLI, wat nu?
Uw huisarts vertelt u waar u in de regio de GLI kunt volgen. Is er geen aanbod bij u in de buurt dan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is op de hoogte van alle aanbieders in Friesland.

In mijn regio start nog geen GLI programma, wat nu?
Is er geen aanbod bij u in de buurt dan neemt u contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is op de hoogte van alle aanbieders in Friesland.

Moet ik betalen voor het GLI programma?
De GLI wordt volledig vergoed uit de basisverzekering en valt niet onder het eigen risico.

Sport
Het GLI programma is gericht op duurzame leefstijlverandering. Beweeg en voedingsadviezen zijn onderdeel. Het GLI programma voorziet niet in een sportprogramma.

Hebben deelnemers aan de GLI recht op vergoeding van individuele begeleiding van een diëtist of fysiotherapeut?
Ja, deelnemers behouden in principe recht op individuele begeleiding volgens de Zorgverzekeringswet. In de beleidsregel GLI geldend in 2019 (https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_272891_22/1/) staat onder toelichting, artikelsgewijs bij artikel 4 het volgende:
"Bij patiënten vanaf een matig verhoogd GGR komt er vaak co-morbiditeit voor die leidt tot additionele zorgvragen. De GLI sluit deze zorg niet uit, ook niet als het diëtetiek en/of fysiotherapie en/of oefentherapie en/of psychologische hulp betreft. Deze zorg wordt verleend conform de bestaande richtlijnen en conform de geldende voorwaarden van de Zorgverzekeringswet. Het is de professionele verantwoordelijkheid van degene die de GLI aanbiedt om te bepalen wanneer de problematiek van zijn cliënt plaatsvindt op een gebied waarop hij niet bekwaam is en wiens zorgvraag zijn deskundigheid te boven gaat."

Kortom, wettelijk gezien mogen er meerdere trajecten parallel lopen bij verschillende zorgverleners en zelfs de eis m.b.t. een verschil in indicatiestelling wordt in deze NZa passage niet genoemd. Wij adviseren om bij de zorgverzekeraar van de deelnemer na te gaan in hoeverre deze nog aanvullende bepalingen heeft t.a.v. dergelijke parallelle trajecten.