Scholingsaanbod

Om de kwaliteit van zorg verder te verhogen, organiseert Ketenzorg Friesland regelmatig cursussen of trainingen voor huisartsen, praktijkondersteuners en andere professionals in de keten. We werken hierin veel samen met Doktersacademie Friesland.

Scholingen 2018
In samenwerking met Doktersacademie Friesland heeft Ketenzorg Friesland een scholingsplan opgesteld voor 2018 om de deskundigheid van de bij de ketens aangesloten zorgverleners te waarborgen.

Per keten worden in ieder geval de scholingen aangeboden die als voorwaarde gelden om als huisartsenpraktijk of ketenpartners te kunnen aansluiten bij deze keten. Daarnaast worden de vervolgscholingen aangeboden die Ketenzorg Friesland verplicht stelt om voldoende deskundigheid te behouden. Naast de basis- en vervolgcursussen zijn er voor iedere keten interessante verdiepingscursussen opgenomen in het scholingsaanbod, die ingaan op specifieke thema’s binnen de chronische zorg.

Naast de scholingen per keten zijn er overkoepelende scholingen, zoals Stoppen Met Roken en Motiverende Gespreksvoering.

Kosten
De scholingen die een voorwaarde vormen om te kunnen aansluiten bij de ketens, zijn geheel voor rekening van de deelnemers. De verplichte vervolgscholingen worden kosteloos aangeboden en volledig vergoed door Ketenzorg Friesland.  

Ketenzorg Friesland geeft aangesloten zorgverleners een korting van 30% op de prijs van de verdiepingscursussen. Ook de basisscholing Motiverende Gespreksvoering en de nieuwe vervolgscholing Oplossingsgericht coachen worden kosteloos aangeboden.

Aanvullende voorwaarden t.a.v. insulinetherapie en uitbesteding spirometrie

Scholingseisen bij uitbesteding spirometrie
Voor praktijken die aangesloten zijn bij de ketens Astma en COPD, geldt dat zij Caspir-gecertificeerd moeten zijn. Wanneer een praktijk de spirometrie uitbesteedt, gelden de volgende scholingseisen:

  1. een praktijk die al Caspir-gecertificeerd is en de spirometrie in het vervolg uitbesteedt, kan volstaan met een alternatieve (verplichte) vervolgscholing, in plaats van de Caspir module 6. Deze 2-jaarlijkse vervolgscholing zal alleen gericht zijn op beoordeling of een longfunctiemeting volgens de regels is uitgevoerd, interpretatie en opvolging van spirometrie.

  2. een praktijk die nieuw aansluit bij de ketens Astma en/of COPD en de spirometrie vanaf de start uitbesteedt, hoeft alleen de verkorte CAHAG-cursus te volgen over beoordeling of een longfunctiemeting volgens de regels is uitgevoerd, interpretatie en opvolging van spirometrie. Deze praktijk hoeft dus niet volledig Caspir-gecertificeerd te zijn. Ook voor deze groep geldt daarna de 2-jaarlijkse vervolgscholing zoals hierboven genoemd.

Scholingsaanbod 2018
Een totaaloverzicht van het scholingsaanbod 2018 en de doelgroepen per scholing vindt u in onderstaand schema. Ook symposia, de Regionale Ketenzorg Bijeenkomsten en casuïstiekscholingen zijn opgenomen. Klik op een scholing voor meer informatie over data, inhoud, kosten en aanmelding. Voor deze informatie komt u terecht op de website van de Doktersacademie. Indien u behoefte heeft aan een scholing over een specifiek onderwerp, kunt u dit altijd aangeven bij de Doktersacademie of het kwaliteitsteam van Ketenzorg Friesland.


doelgroep

V= Verplicht

Frequentie

DM2


Symposium Diabetes

HA/POH/KP

-


Cursus Langerhans insulinetherapie POH/HA basis

HA/POH

V

Eenmalig

Vervolgcursus Langerhans insulinetherapie POH/HA vervolg

HA/POH/KP

V

Jaarlijks

Verdiepingscursus Diabetes
(mogelijke thema’s: nierfunctie- stoornissen, leefstijl, angst en depressie, psychofarmaca, voetzorg)

HA/POH/KP

-


Astma-COPD


Caspir-cursus

HA/POH

V

Eenmalig

Caspir online M6

HA/POH

V

2x per 3 jaar module 6 volgen OF

1 x Caspir online en 1x module 6

Caspir module 6

HA/POH

V

2x per 3 jaar module 6 volgen OF

1 x Caspir online en 1x module 6

Caspir portfolio voor hercertificering

HA/POH

V

1 x per 3 jaar

Interpretatie Spirometrie ('Caspir -')

HA/POH

V*

Eenmalig

Opvolgavond interpretatie spirometrie

HA/POH

V*

1 x per 2 jaar

Verdiepingscursus Astma/COPD
(mogelijke thema’s: Redux (Cahag), ziektelastmeter (Cahag), dubbeldiagnostiek Astma/COPD)

HA/POH

-


CVRM


E-learning voor CVRM (NHG)

POH

V

Eenmalig

Expert-Training hart- en vaatziekten

HA/POH

-


StiPcursus CVRM (NHG)

HA/POH

-


Verdiepingscursus CVRM (mogelijke thema’s: ECG Interpreteren, bloeddruk)

HA/POH

-


Algemeen


Casuïstiekavonden Ketenzorg Friesland

HA/POH/KP

-


Stoppen met Roken basis

HA/POH

V

Eenmalig

Stoppen met Roken vervolg

Voor herregistratie in het kwaliteitsregister SMR is men verplicht genoeg scholingen te volgen.

HA/POH

V

15 accreditatiepunten behalen in 5 jaar, verspreid over minimaal 3 jaar

Motiverende Gespreksvoering basis

HA/POH

V(POH)

Eenmalig

Motiverende Gespreksvoering vervolg

HA/POH

-


Oplossingsgericht coachen

HA/POH

-


Regionale Ketenzorg Bijeenkomsten 2018

HA/POH/KP

-


Coaching on the job

HA/POH

-


* bij uitbesteden spirometrie

HA = huisarts
POH = praktijkondersteuner
KP = ketenpartners (waaronder diëtisten, fysiotherapeuten)

  • Voor Caspir module 6 geldt een verplichting dat deze 2 x per 3 jaar wordt gevolgd, waarbij 1 keer per 3 jaar een nieuw portfolio wordt ingeleverd.
  • Graag attenderen wij u ook op de individuele nascholing via E-learning voor praktijkondersteuners, die NHG aanbiedt via https://www.nhg.org/scholing/poh.