Persoonsgerichte Zorg

Mensen met een chronische aandoening staan elke dag voor nieuwe keuzes. Wat kunnen ze wel of niet eten? Welke activiteiten ondernemen ze? Hoeveel medicijnen willen ze slikken? Er bestaan geen kant-en-klare antwoorden op deze vragen. Vaak is het een kwestie van uitproberen. Chronisch zieken hebben daarbij een grote eigen verantwoordelijkheid. Want van alle dagen in een jaar zijn ze er in totaal slechts twee in contact met zorgverleners. In de overige tijd zijn zij op hun eigen inzichten aangewezen. Om hen daarbij te ondersteunen, is het van belang dat professionals chronisch zieken helpen bij zelfmanagement.

Nieuwe rolverdeling
Het aantal chronisch zieken is de afgelopen jaren toegenomen en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren verder stijgt. Onder professionals in de gezondheidszorg ontstaat de overtuiging dat in de zorg voor chronisch zieken een andere rol voor de patiënt en de professional gewenst is. Ook het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) benadrukt deze nieuwe rolverdeling. Ons huidige gezondheidszorgsysteem lijkt niet berekend op het groeiend aantal chronisch zieken. Enerzijds liggen er financiële motieven aan ten grondslag: de kosten van de gezondheidszorg lopen sterk op. Anderzijds gaat het om ideële motieven: de huidige zorg heeft niet het juiste effect en past niet bij een chronische ziekte. Een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen is nodig om dit probleem het hoofd te kunnen bieden.
(Bron: Vilans)

Verkenning zelfmanagement
Ketenzorg Friesland verkent de mogelijkheden van het (verder) inzetten van zelfmanagement binnen onze zorgprogramma’s. Dit doen we samen met Zelfzorg Ondersteund, patiëntvertegenwoordigers, ervaringsdeskundigen, zorgverleners en de zorgverzekeraar.

Benieuwd waar uw praktijk staat op het gebied van zelfmanagement? Doe de z-scan!


Onze visie op zelfmanagement
Mensen voeren de eigen regie over hun ziekte en gezondheid, voor zover zij dat willen en kunnen. Ketenzorg Friesland stimuleert en ondersteunt waar nodig en gewenst.

Uitgangspunten visie:

  • Patiënten bepalen zelf of, wanneer en hoe zij naasten, mantelzorgers en zorgverleners betrekken.
  • Zorgverlener en patiënt zijn gelijkwaardige partners met eigen deskundigheden.
  • Samen beslissen zorgverlener en patiënt welke zorg passend is en wie wat doet.
  • In de zorg en ondersteuning  staat niet alleen de ziekte centraal, maar ook het functioneren, de kwaliteit van leven en de levenssituatie van de patiënt.
  • Zorgverleners van verschillende disciplines werken onderling nauw samen.

Ontwikkelingen
Ketenzorg Friesland is samen met een groep huisartsen, praktijkondersteuners en patiënten aan de slag rondom het thema zelfmanagement. In werksessies bespreken we opgedane ervaringen en brengen we in kaart welke zelfmanagementondersteuning nodig is. Praktijken doen ervaringen op met een voorselectie van bewezen interventies / hulpmiddelen en krijgen hierbij begeleiding op maat. Ketenzorg Friesland ontwikkelt met de deelnemers ook nieuwe hulpmiddelen. Een voorbeeld hiervan zijn de 'placemats', die voor de patiënt en de praktijkondersteuner een overzicht bieden van onderwerpen die te maken (kunnen)  hebben met de chronische aandoening. Een overzicht van tools vindt u hier.