Onze DBC's

De multidisciplinaire werkafspraken die Ketenzorg Friesland met alle zorgverleners heeft gemaakt liggen vast in de overeenkomsten en zijn uitgewerkt in onderstaande handboeken. Deze werkafspraken borgen de uniformiteit in het hanteren van protocollen en richtlijnen.