Menu

INSTRUCTIES EN FORMULIEREN

Inleiding
1. Voorwaarden-voor-aanmelden
2. NHG-Standaard CVRM 2012
3. Zorgstandaard Cardiovasculair Risicomanagement 2013 Platform Vitale Vaten

Diagnostische fase en inclusie- en exclusiecriteria
Diagnostische fase
1. NHG Opstellen van het risicoprofiel
2. NHG Risicoschatting met behulp van risicotabel
3. Vaatrisico app

Inclusie- en exclusiecriteria
4. InEen inclusie- en exclusiecriteria
5. Indicatorenset HVZ
6. Indicatorenset VVR
7. Inventarisatieformulier in- en exclusie CVRM (bij start DBC)  
8. Werkinstructie registratie toestemming en voorlichting patiënt 
9.Zorgverzekeraars die de overeenkomst volgen

Toestemming verkrijgen en informeren patiënt
10. Toestemmingsformulier keten-DBC CVRM
11. Informatiebrief CVRM spreekuur voor patiënten
12. Inlegvel ondersteuning CVRM
13. Algemene Informatiefolder Ketenzorg Friesland (nieuw oktober 2018)

Werkinstructies inclusie in KIS en koppeling met HIS
14. Samenvoegen en verzenden van patiëntbestand CVRM (bij start DBC)
15. Instructie Excel-document beveiligingen met wachtwoord
16. Intentieverklaring + toelichting bij intentieverklaring uitwisseling patiëntenbestanden
17. Handleiding His-Medicom (nieuwe Q module)
18. Handleiding His-Promedico VDF
19. Handleiding His-Promedico ASP

Intake
In kaart brengen van de patiënt
1. NHG Indicatie laboratoriumonderzoek ten behoeve van diagnostiek CVRM

Instelfase
1. NHG Richtlijnen beleid

2. De oudere patiënt in de keten

Persoonsgerichte zorg
2. Beleid groepseducatie KZF
3. Visie Zelfmanagement Ketenzorg Friesland
4. Tools Zelfmanagement
5. Patiëntenversie zorgprogramma CVRM Ketenzorg Friesland
6. Patiëntenversie zorgstandaard CVRM platform Vitale Vaten 2015
7. Folders en links
8. Activiteiten in de regio

Stap 1 in de behandeling: Leefstijl-advisering op maat

1. NHG-zorgmodule Stoppen met Roken (samenvatting)

2. NHG zorgmodule stoppen met roken
3. NHG-protocol BMI en Middelomtrek meten
4. NHG zorgmodule voeding (samenvatting)
5. NHG zorgmodule voeding
6. NHG zorgmodule alcohol (samenvatting)
7. NHG zorgmodule alcohol
8. Richtlijn Goede Voeding Gezondheidsraad (2015)
9. NHG-protocol Leefstijl begeleiding bewegen
10. NHG zorgmodule bewegen (samenvatting)
11. NHG zorgmodule bewegen
12. Beweegzoeker (Hart & Vaatgroep)
13. INSTEL depressiescreening

Medicamenteus beleid
14. Indicaties laboratoriumbepalingen bij CVRM
15. NHG protocol bloeddruk meten
16. Medicatie bij hypertensie (Farmacotherapeutisch Kompas)
17. Medicatie bij hypercholesterolemie (Farmacotherapeutisch Kompas)

18. NHG-standaard M109
19. LTA chronische nierschade

20. Indicaties laboratoriumbepalingen bij CVRM

Onvoldoende verbetering: beleid bij therapieresistentie
21. NHG Beleid bij therapieresistentie

Stabiele fase
Periodieke controle: ongecompliceerd

1. Samenvatting NHG-standaard Follow-up

2. NHG Follow-up

3. NHG-protocol bloedglucose meten

Verwijscriteria
1. Instructiekaart DBC CVRM - Verwijzing naar diëtist
2. Instructiekaart DBC CVRM - Verwijzing naar internist
3. Wisselprotocol CVRM

Recente versies van de handleiding verwijzen zijn beschikbaar via het KIS. 

Organisatie Ketenzorg

  1. No-show beleid
  2. Bijlage 1 no show beleid - diagram
  3. Bijlage 2 no show beleid-patiëntenbrief
  4. Klachtenregeling
  5. Beleid voor melding van ketenzorg-gerelateerde incidenten
  6. Aanvraag-afmeldformulier Vital Health