Groepseducatie voor patiënten is effectief. Patiënten die hieraan deelnemen, hebben meer kennis over hun aandoening en nemen meer regie over hun leven en gezondheid. Groepseducatie kan daarmee bijdragen aan het bevorderen van persoonsgerichte zorg. Ketenzorg Friesland wil groepseducatie graag stimuleren door huisartsenpraktijken te ondersteunen bij de organisatie van groepsconsulten.  

Beleid Ketenzorg Friesland
Groepsconsulten kunnen deels worden ingezet ter vervanging van individuele consulten.
Een groepsconsult wordt dan administratief gezien meegeteld als regulier consult. Dit kan de huisartsenpraktijk een tijdsbesparing opleveren, aangezien  in ca. 1 uur 8 tot 10 patiënten worden ‘gezien’. Lees meer hierover in het beleid groepseducatie Ketenzorg Friesland.

Tools en voorlichtingsmaterialen
Ketenzorg Friesland heeft diverse tools en voorlichtingsmateriaal beschikbaar en ondersteunt u graag op maat bij de organisatie van groepseducatie. U vindt deze tools/ voorlichtingsmaterialen in het menu rechts op deze pagina.

Ervaringen van praktijken
Wilt u ook aan de slag met groepseducatie? Diverse praktijken gingen u voor en delen graag hun ervaringen. Heeft u ook ervaringen met groepseducatie of andere vormen van persoonsgerichte zorg die u wilt delen, dan nodigen wij u van harte uit deze aan ons kenbaar te maken.

Ondersteuning
Bij vragen en behoefte aan ondersteuning kunt u ons natuurlijk benaderen, contactpersoon voor dit onderwerp is 
Mariëlle Wijmenga-Betten, diabetesverpleegkundige (m.wijmenga-betten@ketenzorgfriesland.nl).