Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Pilot Ketenzorg Friesland
Ketenzorg Friesland (KZF) is gestart met een pilot GLI. Het is een aanvullend aanbod op de zorg en begeleiding in de ketenzorg. We verwachten met de GLI-module patiënten die in de ketens zijn geïncludeerd, te ondersteunen in het verbeteren dan wel het behouden van hun huidige gezondheid. De GLI is ook voor patiënten die niet in de ketens zijn geïncludeerd. KZF zoekt in de opzet en uitrol van deze leefstijlmodule de samenwerking met huisartsenpraktijken, geregistreerde leefstijlcoaches, het sociale domein (GGD, gemeente) en andere ketenpartners, zoals diëtisten en fysiotherapeuten.

Beperkte capaciteit
De succesfactor van de GLI is deelname in de groep in de eigen regio, de samenwerking met het sociaal domein en het lokale aanbod. Ketenzorg Friesland heeft te maken met budget afspraken van de Zorgverzekeraar. Dit betekent dat er in 2019 een beperkt aantal groepen kan starten. Dit houdt in dat praktijken die niet deelnemen aan de pilot niet vanzelfsprekend patiënten kunnen verwijzen.

Voor huisartsenpraktijken die niet meedoen aan de pilot en patiënten willen verwijzen naar de GLI, gelden de volgende afspraken:

  1. De patiënt woont in de regio binnen een straal van 10 km van een pilot HAP: neem contact op met KZF via info@ketenzorg.nl, wij kijken of er mogelijkheden zijn om aan te sluiten bij een groep.
  2. De patiënt woont niet in de regio van een pilot HAP: neem dan contact op met De Friesland Zorgverzekeraar; de zorgverzekeraar is op hoogte van alle aanbieders in Friesland en kan de deelnemer eventueel wijzen op een andere groep.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de pilot. Alle beschikbare documentatie over de GLI vindt u in het handboek GLI (in ontwikkeling).

Voor meer informatie over de pilot van Ketenzorg Friesland kunt u contact opnemen met Ellen van der Veen, projectcoördinator GLI Ketenzorg Friesland via een e-mail aan info@ketenzorgfriesland.nl.