Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Pilot Ketenzorg Friesland 

Ketenzorg Friesland (KZF) start in 2019 een pilot met GLI. Het is een aanvullend aanbod op de zorg en begeleiding in de ketenzorg. We verwachten met de GLI-module patiënten die in de ketens zijn geïncludeerd, te ondersteunen in het verbeteren dan wel het behouden van hun huidige gezondheid. Daarnaast is GLI ook voor patiënten die niet in de ketens zijn geïncludeerd. KZF zoekt in de opzet en uitrol van deze leefstijlmodule de samenwerking met huisartsenpraktijken, geregistreerde leefstijlcoaches, het sociale domein (GGD, gemeente) en andere ketenpartners, zoals diëtisten en fysiotherapeuten. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de pilot. Ook zullen wij documentatie over de GLI via deze pagina beschikbaar maken.

Voor meer informatie over de pilot van Ketenzorg Friesland kunt u contact opnemen met Ellen van der Veen, projectcoördinator GLI Ketenzorg Friesland via telefoonnummer 0513-656 770 of per e-mail info@doktersdiensten.nl.

GLI

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is verzekerde zorg voor patiënten met een matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico of hoger. De zorg bestaat uit een combinatie van begeleidingsbijeenkomsten die gericht zijn op gezondere voeding, beweeg-gewoontes, eetgewoontes en individuele coaching om verandering van gedrag te ondersteunen. Het uitgangspunt is dat het programma in een looptijd van 24 maanden wordt aangeboden.

Waarom

In Friesland is er een verontrustende toename van het percentage inwoners met overgewicht en obesitas. In 2016 had ongeveer 50 procent van de Friese bevolking vanaf 18 jaar overgewicht en 13,5 procent obesitas. Erkende GLI’s kunnen overgewicht, obesitas en chronische ziekten voorkomen, remmen, en waar mogelijk omkeren Deze ontwikkeling sluit goed aan bij de visie van Ketenzorg Friesland op gezondheidsbevordering en (het voorkomen van) chronische gezondheidsproblematiek. Inhoudelijk past de multidisciplinaire aanpak van GLI ook goed bij de programmatische, multidisciplinaire zorg die Ketenzorg Friesland al faciliteert.

Voor wie

Patiënten met overgewicht en obesitas vanaf matig verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens criteria uit de NHG-richtlijn obesitas en zorgstandaard obesitas:

  • Leeftijd = 18
  • BMI = 25 gecombineerd met co-morbiditeit
  • of een BMI = 30

Door wie

Verschillende aanbieders kunnen deze GLI leveren. Het programma wordt gecoördineerd door een geregistreerde leefstijlcoach (dit kan ook een diëtist of fysiotherapeut met een speciale opleiding zijn).