Menu

Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)

Pilot Ketenzorg Friesland
Ketenzorg Friesland (KZF) is gestart een pilot met GLI. Het is een aanvullend aanbod op de zorg en begeleiding in de ketenzorg. We verwachten met de GLI-module patiënten die in de ketens zijn geïncludeerd, te ondersteunen in het verbeteren dan wel het behouden van hun huidige gezondheid. Daarnaast is GLI ook voor patiënten die niet in de ketens zijn geïncludeerd. KZF zoekt in de opzet en uitrol van deze leefstijlmodule de samenwerking met huisartsenpraktijken, geregistreerde leefstijlcoaches, het sociale domein (GGD, gemeente) en andere ketenpartners, zoals diëtisten en fysiotherapeuten.

Beperkte capaciteit
De succesfactor van de GLI is deelname in de groep in de eigen regio, de samenwerking met het sociaal domein en het lokale aanbod. Ketenzorg Friesland heeft te maken met budget afspraken van de Zorgverzekeraar. Dit betekent dat er in 2019 een beperkt aantal groepen kan starten. Dit houdt in dat praktijken die niet deelnemen aan de pilot niet vanzelfsprekend patiënten kunnen verwijzen. Wordt bij u in de regio geen GLI programma via Ketenzorg Friesland aangeboden verwijs uw patiënt dan naar de zorgverzekeraar.

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen in de pilot. Alle beschikbare documentatie over de GLI vindt u in het handboek GLI (in ontwikkeling).

Voor meer informatie over de pilot van Ketenzorg Friesland kunt u contact opnemen met Ellen van der Veen, projectcoördinator GLI Ketenzorg Friesland via een e-mail aan info@ketenzorgfriesland.nl.