Aanmelden bij Ketenzorg Friesland

Deelname aan een van onze ketens kan voor huisartsen starten vanaf de eerste dag van een kalenderkwartaal. Overige zorgverleners kunnen zich vanaf de eerste dag van elke maand aansluiten.

Aansluitprocedure
Om u aan te sluiten bij de DBC’s, moet vooraf een aantal technische en administratieve zaken worden geregeld: ondertekenen overeenkomsten, aansluiting KIS, inlezen patiëntenbestanden, etc. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier nemen wij binnen vijf werkdagen contact met u op om de doorlooptijd en planning te bespreken.

Voorwaarden
Om deel te nemen aan een DBC van Ketenzorg Friesland gelden enkele algemene en DBC-specifieke voorwaarden.

Aanmeldformulier
Aanmeldformulier huisartsenpraktijk
Aanmeldformulier diëtist
Aanmeldformulier fysiotherapeut

Bent u medisch specialist?
Ketenzorg Friesland sluit overeenkomsten met maatschappen, medisch specialistische bedrijven en ziekenhuizen. Bent u medisch specialist en geïnteresseerd in deelname aan de zorgprogramma’s van Ketenzorg Friesland, dan gaan wij graag met u in gesprek.