Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 (DM2)

Het doel van ons zorgprogramma DM2 is de risico’s op het krijgen van klachten en complicaties op te sporen en zo klein mogelijk te maken of om reeds aanwezige complicaties zoals hart- en vaatziekten, chronische nierschade, retinopathie (oogschade) en neuropathie (zenuwschade) niet te laten verergeren. Het gaat in de keten niet alleen om het behandelen van DM2 en mogelijke complicaties, maar bijvoorbeeld ook om het geven van advies over gezonde voeding en voldoende beweging.

Individueel behandelplan
Als bij u DM2 is vastgesteld, nodigt de huisarts u uit voor een afspraak op het diabetesspreekuur. Tijdens dit consult krijgt u informatie over uw ziektebeeld en wordt uw leefstijl en klachten besproken. Ook worden er een aantal metingen gedaan. In samenspraak met u wordt bepaald aan welke doelen u wilt werken en welke ondersteuning u hierbij nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk behandelplan, ook wel ‘individueel zorgplan’ genoemd. Het beleid kan bestaan uit adviezen over uw leefstijl, eventueel aangevuld met medicatie.

Ketenzorg bij DM2
Binnen het zorgprogramma kunt u rekenen op minimaal onderstaande zorg:

 • Minimaal twee keer per jaar komt u op het spreekuur van de praktijkondersteuner of huisarts voor controle, voorlichting en advies. Ook worden er een aantal metingen verricht zoals het meten van de bloeddruk en het gewicht. Zo nodig kan er ook een bloedsuiker worden bepaald op de huisartsenpraktijk.
 • Een deel van de behandeling kan ook door een diabetesverpleegkundige worden uitgevoerd, bijvoorbeeld voor het instellen op insuline.
 • Eén tot vier keer per jaar wordt er bloedonderzoek gedaan.
 • Eén keer per twee jaar krijgt u een drp screening (tenzij anders geïndiceerd).
 • Indien van toepassing krijgt u begeleiding bij het stoppen met roken.
 • Indien noodzakelijk krijgt u, op verwijzing van de huisarts, begeleiding van een diëtist.
 • Bij complicaties of het niet bereiken van de streefdoelen, wordt u voor een eerste consult doorverwezen naar een specialist. De specialist beoordeelt of de zorg die u nodig heeft binnen het zorgprogramma geleverd kan (blijven) worden of niet. Indien de specialist de behandeling overneemt, wordt het zorgprogramma (tijdelijk) gestopt.


Behandelteam
Bij het zorgprogramma DM2 van Ketenzorg Friesland zijn de volgende zorgverleners betrokken:

 • huisarts
 • praktijkondersteuner
 • praktijkassistente
 • diëtist
 • oogarts
 • internist en/of de diabetesverpleegkundige
 • laboratorium


Wat kunt u zelf doen?
Een gezonde leefstijl is minstens zo belangrijk als medicatie. Uw leefstijl heeft veel invloed op de hoeveelheid glucose in uw bloed. Regelmatig bewegen en niet te veel koolhydraten in uw voedsel maken veel verschil. Uw bloedglucosewaarden kunnen hierdoor dalen en u kan zich fitter voelen. Een paar tips:

 • beweeg voldoende (minimaal 30 minuten per dag)
 • verminder overgewicht verminderen.
 • eet gezond
 • rook niet
 • wees matig met alcohol.
 • Verminder stress
 • Zorgvuldig medicijngebruik

Meer informatie vindt u op de pagina Folders en links.Controle glucosemeter
Uw glucosemeter moet 1 keer per jaar worden gecontroleerd (geijkt). De glucosemeter wordt dan nagekeken om te beoordelen of deze nog steeds betrouwbaar is. Als u eraan twijfelt of uw glucosemeter nog betrouwbaar is, neemt u dan contact op met uw huisartsenpraktijk. In de huisartsenpraktijk wordt dan bekeken of ijking van uw meter noodzakelijk is en hoort u hoe u dit kunt laten doen. Aan de ijking van uw meter zijn geen kosten verbonden.
Lees meer over uw rol in het zorgprogramma.


Links naar meer informatieLinks naar functie-onderzoeken

 


'Uw leefstijl heeft veel invloed op de hoeveelheid glucose in uw bloed'


Meer weten over DM2?