Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 (DM2)

Het doel van ons zorgprogramma DM2 is voorkomen en behandelen van klachten en complicaties, zoals (toename van) hart- en vaatziekten, chronische nierschade en retino- en neuropathie (aandoeningen aan het netvlies).

Individueel behandelplan
Als bij u DM2 is vastgesteld, nodigt de huisarts u uit voor een afspraak op het diabetesspreekuur. Daar krijgt u informatie over uw ziektebeeld. In overleg met u bepaalt de huisarts of de praktijkondersteuner het behandelbeleid. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk behandelplan, ook wel ‘individueel behandelplan’ genoemd. Het beleid kan bestaan uit adviezen over uw leefstijl, eventueel aangevuld met medicatie.

Ketenzorg bij DM2
Binnen het zorgprogramma kunt u rekenen op minimaal onderstaande zorg:

 • Minimaal twee keer per jaar komt u op het spreekuur van de praktijkondersteuner of huisarts voor controle, voorlichting en advies. Indien bepaalde waarden acceptabel zijn, kan hiervan worden afgeweken. Een deel van de behandeling kan ook door een diabetesverpleegkundige worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het instellen op insuline.
 • Eén tot vier keer per jaar wordt bloedonderzoek gedaan.
 • Eén keer per twee jaar krijgt u een drp screening (tenzij anders geïndiceerd).
 • Indien van toepassing krijgt u begeleiding bij het stoppen met roken.
 • Indien noodzakelijk krijgt u, op verwijzing van de huisarts, begeleiding van een diëtist.
 • Bij complicaties wordt u voor een eerste consult doorverwezen naar een specialist. De specialist beoordeelt of de zorg die u nodig heeft binnen het zorgprogramma geleverd kan (blijven) worden of niet. Indien de specialist de behandeling overneemt, wordt het zorgprogramma (tijdelijk) gestopt.

Behandelteam
Bij het zorgprogramma DM2 van Ketenzorg Friesland zijn de volgende zorgverleners betrokken:

 • huisarts
 • praktijkondersteuner
 • praktijkassistente
 • diëtist
 • oogarts
 • internist en/of de diabetesverpleegkundige
 • laboratorium

Wat kunt u zelf doen?
Een gezonde leefstijl is minstens zo belangrijk als medicatie. Uw leefstijl heeft veel invloed op de hoeveelheid glucose in uw bloed. Regelmatig bewegen en niet te veel koolhydraten in uw voedsel maken veel verschil. Uw bloedglucosewaarden dalen en u bent fitter. Een paar tips:

 • Beweeg voldoende (minimaal 30 minuten per dag).
 • Eet gezond.
 • Rook niet.
 • Wees matig met alcohol.

Meer informatie vindt u op de pagina Folders en links.

Controle glucosemeter

Uw glucosemeter moet 1 keer per jaar worden gecontroleerd (geijkt). De glucosemeter wordt dan nagekeken om te beoordelen of deze nog steeds betrouwbaar is. Als u eraan twijfelt of uw glucosemeter nog betrouwbaar is, neemt u dan contact op met uw huisartsenpraktijk. In de huisartsenpraktijk wordt dan bekeken of ijking van uw meter noodzakelijk is en hoort u hoe u dit kunt laten doen. Aan de ijking van uw meter zijn geen kosten verbonden.

Lees meer over uw rol in het zorgprogramma.

Links naar meer informatie
Zorgstandaard DM2 (patiëntenversie)

Links naar functie-onderzoeken


'Uw leefstijl heeft veel invloed op de hoeveelheid glucose in uw bloed'


Meer weten over DM2?