Zorgprogramma CVRM

Het doel van ons zorgprogramma CVRM is om de risico’s op het krijgen van hart- en vaatziekten op te sporen en zo klein mogelijk te maken of om een reeds aanwezige hart- of vaatziekte niet te laten verergeren. Het gaat in de keten niet alleen om het behandelen van een hoge bloeddruk of een verhoogd cholesterol, maar bijvoorbeeld ook om het geven van advies over gezonde voeding en voldoende beweging.

Individueel behandelplan
Uw huisarts nodigt u uit voor het Cardio Vasculair Risicomanagement (CVRM) spreekuur. Tijdens dit consult worden:

 • uw leefstijl en klachten besproken
 • een aantal metingen gedaan

Zo ontstaat een beeld van uw gezondheidstoestand en wordt een inschatting gemaakt van het risico op hart- en vaatziekten.In samenspraak met u wordt bepaald aan welke doelen u wilt werken en welke ondersteuning u hierbij nodig hebt.Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk behandelplan, ook wel ‘individueel behandelplan’ genoemd.

Het behandelbeleid kan bestaan uit:

 • adviezen met betrekking tot uw leefstijl
 • eventueel aangevuld met medicatie

Ketenzorg bij CVRM
Binnen het zorgprogramma kunt u rekenen op minimaal onderstaande zorg:

 • Minimaal één keer per jaar komt u op het spreekuur van de praktijkondersteuner voor onderzoek zoals het meten van de bloeddruk en het gewicht. U krijgt voorlichting en advies op maat, bijvoorbeeld over bewegen en voeding. 
 • Indien noodzakelijk wordt bloedonderzoek gedaan.
 • Indien van toepassing krijgt u begeleiding bij het stoppen met roken.
 • Indien noodzakelijk krijgt u, op verwijzing van de huisarts, begeleiding van een diëtist.
 • Bij complicaties of het niet bereiken van de streefdoelen wordt u voor een eerste consult doorverwezen naar een specialist. De specialist beoordeelt of de zorg die u nodig heeft binnen het zorgprogramma geleverd kan (blijven) worden of niet. Indien de specialist de behandeling overneemt, wordt het zorgprogramma (tijdelijk) gestopt. 

Behandelteam
Bij het zorgprogramma CVRM van Ketenzorg Friesland zijn de volgende zorgverleners betrokken:

 • huisarts
 • praktijkondersteuner
 • praktijkassistente
 • diëtist
 • internist in combinatie met de CVRM-verpleegkundige
 • CVRM-verpleegkundige
 • laboratorium
 • bij patiënten die nog onder behandeling zijn van de cardioloog/neuroloog/vaatchirurg stemt de huisarts waar nodig de behandeling af met de specialist (shared care)

Wat kunt u zelf doen?
Het kan veel helpen als u gezonder gaat leven en uw leefgewoontes verandert. Maar dat is niet altijd eenvoudig, zeker niet als u moet letten op meerdere risicofactoren. Het is belangrijk dat u doet wat bij u past. Dan is de kans op succes het grootst. Misschien pakt u het liefst alles tegelijk aan of misschien begint u juist liever met het verkleinen van één risicofactor.

Risico verkleinen
Door de volgende aanpassingen in uw leefstijl kunt u het risico op een hart- of vaatziekte verkleinen:

 • stoppen met roken
 • gezonder eten
 • minder alcohol drinken
 • meer bewegen
 • overgewicht verminderen
 • stress verminderen
 • zorgvuldig medicijngebruik

Links naar meer informatie
Zorgstandaard CVRM voor patiënten:
www.vitalevaten.nl

Meer interessante informatie vindt u op de pagina Folders en links.

Meer weten over CVRM?