Zorgprogramma COPD

COPD is niet te genezen. Wel kunnen behandelaren binnen het zorgprogramma COPD uw klachten verminderen en achteruitgang vertragen. Ook zullen ze proberen plotselinge verslechteringen te voorkomen en uw inspanningsvermogen te verbeteren.

Afspraken voor controle
COPD kan grillig verlopen. Dit betekent dat klachten soms plotseling kunnen verergeren, maar ook weer kunnen afnemen. Of dat uw gezondheidstoestand geleidelijk achteruit gaat. Het is daarom belangrijk dat u regelmatig naar uw behandelaar gaat voor controle. In periodes waarin u meer klachten heeft, zijn meer controles nodig dan als het goed gaat. U maakt hierover afspraken met uw behandelaar.

Voorlichting
Voorlichting is een belangrijk onderdeel van uw behandeling. U krijgt informatie over:

Individueel zorgplan 
In samenspraak met u wordt bepaald aan welke doelen u wilt werken en welke ondersteuning u hierbij nodig heeft. Dit wordt vastgelegd in een persoonlijk behandelplan, ook wel individueel zorgplan genoemd.

Ketenzorg bij COPD
Binnen het zorgprogramma kunt u rekenen op minimaal onderstaande zorg:

 • Controle (minimaal jaarlijks) door uw huisarts of praktijkondersteuner en/of gespecialiseerde verpleegkundige. Deze controle bestaat uit:
  • het bepalen van uw ziektelast
  • bespreken van problemen die u ondervindt bij bijvoorbeeld het stoppen met roken
  • bespreken hoe u met de ziekte omgaat (zelfmanagement)
  • bespreken en eventueel aanpassen van uw individueel zorgplan
  • indien van toepassing: controle van inhalatietechniek en therapietrouw
  • aandacht voor voldoende beweging, adequate voeding en lichaamsgewicht
  • inspectie van gewicht en beluisteren van uw longen
  • eventueel spirometrie
 • Ondersteuning van uw huisarts en praktijkondersteuner bij exacerbatie.
 • Ondersteuning bij het stoppen met roken, indien noodzakelijk.
 • Ondersteuning van een diëtist, indien noodzakelijk.
 • Indien van toepassing kunt u voor een advies over uw beweeggedrag en een beweegonderzoek worden verwezen naar een fysiotherapeut.
  Let op: het zorgprogramma bevat geen beweegprogramma.

Behandelteam
Bij het zorgprogramma COPD zijn de volgende zorgverleners betrokken: 

 • huisarts
 • praktijkondersteuner of gespecialiseerde verpleegkundige
 • fysiotherapeut
 • diëtist
 • longarts

Wat kunt u zelf doen?
U kunt zelf veel doen om de klachten bij COPD te voorkomen of te verminderen.

Stoppen met roken
Stoppen met roken is het belangrijkste. Hiervoor is het nooit te laat. Ook is het belangrijk dat anderen in uw omgeving niet roken. Door geen rook in te ademen, vermindert de chronische ontsteking en beschadiging van uw longen. Ook geven verkoudheden en luchtweginfecties minder klachten. Heb even geduld! Nadat u bent gestopt met roken, duurt het vaak enkele maanden voordat u minder last heeft van hoesten en slijm.

Griepprik
Een jaarlijkse griepprik verkleint de kans op het krijgen van griep en daarmee op ernstige complicaties die hierbij kunnen optreden.

Bewegen
Wandel, fiets of zwem bijvoorbeeld een half uur per dag. Stofzuigen, tuinieren en traplopen tellen ook mee. Ook als u kortademig bent bij inspanning, is het belangrijk om voorzichtig te blijven oefenen. Uw conditie zal daardoor altijd verbeteren. Als de inspanning erg veel moeite kost, kan een fysiotherapeut u begeleiden. Bepaalde ademhalingsoefeningen verminderen het gevoel van kortademigheid. De fysiotherapeut kan u ook begeleiden bij uw ademhaling, meer informatie vindt u in de patiëntenbrief

Gezond eten
Mensen met ernstige COPD hebben extra energie nodig, omdat ze veel energie verbruiken. Als u afvalt, is het belangrijk dat u minstens drie keer per dag een gezonde maaltijd eet. Soms is dat moeilijk, bijvoorbeeld als u maar weinig inspanning kunt leveren. Begeleiding door een diëtist kan uitkomst bieden. Bij overgewicht is het belangrijk dat u gezond eet en meer beweegt. Met een gezond gewicht voelt u zich beter en heeft u meer energie. 

Links naar meer informatie
Zorgstandaard COPD (patiëntenversie):
www.longfonds.nl/bestellen/patientenversie-zorgstandaard-copd

Beweegtips bij longziekten:
www.longfonds.nl/beweegtips

Meer informatie vindt u op de pagina Folders en links.

Meer weten over COPD?