Vergoeding

Ketenzorg Friesland heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland (zie onderaan deze pagina) afspraken gemaakt over de vergoeding van ketenzorg. Deze afspraken zijn voor elk van onze zorgprogramma’s (DM2, COPD, CVRM en Astma) vastgelegd in een diagnosebehandelcombinatie (DBC).

Ketentarief
Wanneer u samen met uw huisarts heeft bepaald dat u deel gaat nemen aan een van onze ketenzorgprogramma’s, wordt u door uw huisarts aangemeld in het Ketenzorg Informatiesysteem. Vanaf dat moment declareren wij het ketentarief bij uw zorgverzekeraar. Van het ketentarief worden uw behandeling en de organisatie daarvan betaald.

Declaratieoverzicht
Vanaf het moment dat u deelneemt aan ketenzorg, ziet u ieder kwartaal op het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar Ketenzorg Friesland staan. Ook als u maar één keer per jaar een bezoek aan uw huisarts brengt. Dit bedrag is voor iedere patiënt in de keten gelijk omdat het een gemiddelde prijs is. Ieder kwartaal declareert Ketenzorg Friesland namens alle zorgverleners in de keten de zorg bij de zorgverzekeraar. Het bedrag op uw declaratieoverzicht is opgebouwd uit:

  • een deel voor de huisarts
  • een deel voor de verschillende andere zorgverleners
  • een deel voor de organisatie van Ketenzorg

Geen eigen risico
De zorg die u ontvangt binnen de keten wordt volledig vergoed. De zorgkosten komen niet ten laste van uw eigen risico. Klik hier voor de inhoud van het zorgprogramma of vraag uw huisarts of praktijkondersteuner om meer informatie.
Let op: 
wanneer u zonder tegenbericht niet op een afspraak verschijnt, worden de kosten wél bij u in rekening gebracht.

Het kan voorkomen dat uw huisarts het noodzakelijk vindt dat u aanvullende zorg krijgt buiten de ketenzorgafspraken. Bijvoorbeeld zorg door een podotherapeut. Of deze extra zorg wordt vergoed, hangt af van uw zorgverzekeraar en zorgverzekering. Informatie hierover vindt u op de website van uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraars
Ketenzorg Friesland heeft een overeenkomst met deze zorgverzekeraars. Staat uw zorgverzekeraar niet genoemd? Neem dan contact op met uw huisarts of zorgverzekeraar en vraag of uw behandeling via Ketenzorg Friesland kan worden vergoed.