Veelgestelde vragen

Wat is ketenzorg?
Wat is voor mij als patiënt het voordeel van ketenzorg?
Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Wat kan ik zelf doen voor mijn gezondheid?
Waarom staat 'Ketenzorg Friesland' op het declaratieoverzicht van mijn verzekeraar?
Ik wil graag meer weten over DM2.
Ik wil graag meer weten over CVRM.
Ik wil graag meer weten over COPD.

Ik wil graag meer weten over Astma.
Ik heb een klacht over zorg die mij binnen een zorgprogramma is verleend. Waar kan ik terecht?
Welke zorgverleners zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland?
Mijn vraag staat er niet bij.

Wat is ketenzorg?
Bij ketenzorg bundelen alle zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een chronische ziekte hun krachten, met één gezamenlijk doel: de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren. Zorgverleners kijken over de muren van hun praktijk of instelling heen en stemmen de zorg af op de behoeften van de patiënt. Ze werken samen in de organisatie en uitvoering van de zorg en brengen hierin samenhang. Lees meer.

Wat is voor mij als patiënt het voordeel van ketenzorg?
De zorg die u krijgt is efficiënter georganiseerd en beter op elkaar afgestemd. Uw zorgverleners weten van elkaar welke behandeling of advies ze u geven. Daarom hoeft u niet bij elke zorgverlener opnieuw uw verhaal te doen. Ketenzorg heeft ook een financieel voordeel: alle zorg binnen een ketenzorgprogramma wordt vergoed uit de basisverzekering en komt niet ten laste van uw eigen risico.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
Als uw huisarts u doorverwijst naar een andere zorgverlener binnen de keten, is het belangrijk dat deze hierover goed geïnformeerd is. Daarom wordt de informatie over uw behandeling elektronisch naar de betreffende zorgverlener gestuurd. De zorgverleners binnen de keten kunnen uitsluitend gegevens inzien die noodzakelijk zijn voor uw behandeling.
Ketenzorg Friesland gebruikt uw gegevens (geanonimiseerd) voor het meten van de kwaliteit van zorg en het declareren van zorg bij uw zorgverzekeraar.
Lees meer.

Wat kan ik zelf doen voor mijn gezondheid?
Gemiddeld heeft u als chronisch zieke patiënt twee uur per jaar contact met zorgverleners. Ondertussen leeft u 24 uur per dag met uw ziekte. Goed zelfmanagement kan u meer grip op uw leven en ziekte geven. Door informatie te verzamelen, goed naar uw lichaam te luisteren en doelen te stellen, kunt u zelf een rol spelen in de zorg die u krijgt. Lees meer.

Waarom staat 'Ketenzorg Friesland' op het declaratieoverzicht van mijn verzekeraar?
Als u ketenzorg ontvangt, declareert Ketenzorg Friesland het zogenoemde ketentarief bij uw zorgverzekeraar. Van het ketentarief worden uw behandeling en de organisatie daarvan betaald. Het ketentarief is een gemiddelde prijs en voor alle deelnemers aan een zorgprogramma gelijk.
Lees meer.

Ik wil graag meer weten over DM2.
Kijk op onze pagina over diabetes type 2 (DM2).

Ik wil graag meer weten over CVRM.
Kijk op onze pagina over CVRM.

Ik wil graag meer weten over COPD.
Kijk op onze pagina over COPD.

Ik wil graag meer weten over Astma.
Kijk op onze pagina voor de meest gestelde vragen over Astma.

Ik heb een klacht over zorg die mij binnen een zorgprogramma is verleend. Waar kan ik terecht?
De medewerkers van Ketenzorg Friesland en de aangesloten zorgverleners doen hun uiterste best om u goede zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de verleende zorg, bejegening of over de manier van handelen van een zorgverlener in de keten. U heeft het recht daarover te klagen. Ook namens een patiënt kunt u een klacht indienen. Lees hier hoe u een klacht kunt indienen.

Welke zorgverleners zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland?
Heel veel huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten in Friesland zijn aangesloten bij één of meerdere van onze zorgprogramma’s. Ook zorgverleners in de tweede lijn, zoals internisten, longartsen en oogartsen zijn onderdeel van ketens. U kunt hier zoeken welke zorgverleners zijn aangesloten bij Ketenzorg Friesland.

Mijn vraag staat er niet bij.
Bij vragen over ketenzorg is uw huisarts het eerste aanspreekpunt. Kan uw huisarts uw vraag niet beantwoorden? Neem dan contact op met Ketenzorg Friesland. Vragen over uw vergoedingen kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.


'Wat kan ik zélf doen voor mijn gezondheid?'