Over Diabetes Mellitus type 2 (DM2)

Patiënten met Diabetes Mellitus (DM) hebben te veel glucose (suiker) in hun bloed. Vroeger werd deze aandoening daarom ook wel 'suikerziekte' genoemd.

Haperend insulinesysteem
Glucose is een onmisbare brandstof voor het lichaam. We halen glucose uit voeding, maar het lichaam kan ook zelf glucose uit bijvoorbeeld spiereiwit maken. Via het bloed komt glucose bij onze organen terecht.
Cellen van de verschillende organen kunnen glucose niet zomaar gebruiken, maar hebben daar insuline voor nodig. Insuline is een hormoon dat wordt gemaakt in cellen in de alvleesklier (pancreas). Een gezonde alvleesklier geeft precies de juiste hoeveelheden insuline af aan het bloed: weinig als er niets wordt gegeten en extra veel tijdens een maaltijd.
Bij mensen met diabetes hapert dit systeem of werkt helemaal niet meer: er wordt geen of te weinig insuline aangemaakt of de cellen zijn ongevoelig geworden voor insuline. Het gevolg is dat glucose niet langer als brandstof kan worden gebruikt. Daardoor stijgt de glucosespiegel in het bloed.

Verschillende soorten diabetes
Er zijn verschillen typen diabetes:

 • Diabetes Mellitus type 1
 • Diabetes Mellitus type 2
 • MODY
 • LADA

De verschillende soorten diabetes hebben verschillende oorzaken en vragen meestal ook om een eigen behandeling. Ketenzorg Friesland heeft alleen voor de behandeling van Diabetes Mellitus type 2 (DM2) ketenzorgafspraken gemaakt met de zorgverzekeraar. Ongeveer 90 procent van alle mensen met gediagnosticeerde diabetes heeft deze variant.

Oorzaken DM2
DM2 ontstaat door een combinatie van verminderde gevoeligheid voor insuline (insulineresistentie) en een vertraagde of verminderde insulineproductie en/of -afgifte. Daardoor komt het lichaam insuline tekort om glucose goed te kunnen verwerken.

Risicofactoren
Risicofactoren voor het ontstaan van DM2 zijn vooral:

 • genetische aanleg
 • overgewicht
 • lichamelijke inactiviteit
 • ongezonde voeding
 • roken
 • hoge bloeddruk
 • een toenemende leeftijd

(bron: NDF)

Links naar meer informatie

Informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap:
www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus-type-2

Informatie van de Nederlandse Diabetes Federatie:
www.diabetesfederatie.nl

Informatie van Diabetes Vereniging Nederland:
www.dvn.nl