Over COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, in het Nederlands: Chronische Obstructieve Longziekte) is een chronische ontsteking van de longen en de luchtwegen, die daardoor onherstelbaar beschadigen.

Van meer dan 320.000 Nederlanders is bekend dat ze de aandoening hebben. Maar waarschijnlijk zijn het er veel meer. Uit een onderzoek in de regio Maastricht bleek namelijk dat bijna een kwart van de inwoners ouder dan 40 jaar COPD heeft.
Vroeger maakten artsen en onderzoekers onderscheid tussen chronische bronchitis en longemfyseem. Tegenwoordig worden deze ziekten beide tot COPD gerekend.

Symptomen
De eerste klachten ontstaan vaak pas na het veertigste levensjaar. Mensen met COPD hoesten en geven slijm op, vooral 's ochtends. Ze ademen vaak piepend en brommend. Ook zijn ze sneller moe en kortademig, vooral bij inspanning. Bronchitis en longontsteking komen vaker voor, geven extra veel klachten en gaan minder snel over.

Ernstig ziek van griep
Klachten nemen soms ineens toe. Dit wordt een exacerbatie genoemd. Verkoudheid, griep, andere luchtweginfecties en prikkelende lucht, zoals rook, kunnen de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen verergeren. Ook dan nemen de klachten toe. Van een griep kunnen mensen met COPD ernstig ziek worden. Er wordt daarom aanbevolen jaarlijks een griepprik te halen. Ook door lichamelijke inspanning kunnen klachten tijdelijk verergeren. Mensen met (zeer) ernstige COPD krijgen steeds meer last van de ziekte. Ze vallen vaak af en hun spieren worden slapper en dunner. Een klein stukje lopen kost dan al veel inspanning. Sommige patiënten zijn zo bang voor benauwdheid, dat ze inspanning mijden.

Licht, matig en ernstig COPD
COPD kent verschillende fases. Van de mensen met COPD heeft ongeveer 8 op de 10 mensen licht of matig COPD; de overige hebben ernstig of zeer ernstig COPD.

Oorzaken
COPD ontstaat vooral door roken. Andere oorzaken kunnen zijn:
•    luchtvervuiling (waaronder fijnstof)
•    schadelijke stoffen (bijvoorbeeld houtstof, lijm of verfdampen)
•    slecht behandelde astma of longontstekingen
•    erfelijke ziekte
Longemfyseem wordt soms veroorzaakt door een erfelijke aandoening (alfa-1-antitrypsinedeficiëntie). De symptomen beginnen dan al op jongvolwassen leeftijd.

Links naar meer informatie
Informatie van het Nederlands Huisartsen Genootschap:
www.thuisarts.nl/copd

Informatie van het Longfonds:
www.longfonds.nl/over-longen/longziekten-overzicht/copd
Longfonds advieslijn: 0900 - 227 25 96