Onze zorgprogramma's

Een zorgprogramma beschrijft het zorgaanbod voor een specifieke groep patiënten. Vastgelegd is welke zorgverlener op welk moment bepaalde zorg levert en hoe deze zorg op elkaar is afgestemd. Uit onderzoek is gebleken dat een samenhangend zorgprogramma de kwaliteit van de zorg verhoogt.

Onze huidige zorgprogramma’s
Ketenzorg Friesland heeft zorgprogramma’s voor de volgende chronische aandoeningen:

Zorgstandaarden
De zorgprogramma’s van Ketenzorg Friesland zijn gebaseerd op zorgstandaarden, die door verschillende patiëntenverenigingen (Diabetes Vereniging Nederland (DVN), Longfonds en de Hart & Vaatgroep) samen met zorgaanbieders zijn vastgesteld. In deze standaarden staat hoe goede zorg eruitziet.

Duidelijke patiëntenversie
Van elke zorgstandaard is een patiëntenversie gemaakt. Daarin kunt u eenvoudig lezen waaraan goede zorg rondom uw chronische ziekte moet voldoen. Hieronder vindt u links naar de zorgstandaarden die horen bij de zorgprogramma’s die Ketenzorg Friesland uitvoert.

Behandelteam
Afhankelijk van het zorgprogramma bestaat het behandelteam uit:

  • uzelf, als patiënt.
  • uw huisarts, als hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke. Hij/zij is uw eerste aanspreekpunt. Uw huisarts houdt altijd rekening met andere aandoeningen waarvoor u wellicht onder behandeling bent.
  • de doktersassistente, uw eerste contact op het moment dat u uw huisarts nodig heeft.
  • de praktijkondersteuner in uw huisartsenpraktijk. Hij/zij voert een aantal vastgelegde behandelingen en controles uit. Dit gebeurt namens de huisarts en onder diens verantwoordelijkheid. U heeft met de praktijkondersteuner het meeste contact over uw individueel zorgplan.
  • de gespecialiseerde verpleegkundige, voor gespecialiseerde ondersteuning op het specifieke gebied van uw ziekte.
  • de diëtist, hij/zij bepaalt samen met u welk voedingspatroon uw gezondheid het beste ondersteunt.
  • de fysiotherapeut, voor bewegingsadvies en begeleiding.
  • de specialist. Afhankelijk van uw chronische ziekte kan dit zijn: de internist, longarts, de oogarts of optometrist. De specialist kan worden ingeschakeld voor advies over uw behandeling.

Keuzevrijheid arts
Als u deelneemt aan een van onze zorgprogramma’s, heeft u binnen het zorgprogramma de keuze uit artsen en zorgverleners die samenwerken met Ketenzorg Friesland. U kunt hier zoeken welke zorgverleners bij Ketenzorg Friesland zijn aangesloten.
Kiest u een zorgverlener die niet is aangesloten bij Ketenzorg Friesland, dan valt de zorg die u ontvangt buiten de ketenzorgafspraken die wij met de zorgverzekeraars hebben gemaakt. Dat betekent dat deze zorg niet binnen de ketenzorgafspraken wordt vergoed en gevolgen kan hebben voor uw verplicht of vrijwillig eigen risico.

Heeft u een klacht?
We doen ons uiterste best om u de best mogelijke zorg te bieden. Mocht u desondanks niet tevreden zijn over verleende zorg, dan horen we dat graag. Op deze pagina leest u waar u terecht kunt met uw klacht.