GLI - Gecombineerde leefstijlinterventieBijna de helft van de Nederlanders van 18 jaar en ouder heeft op dit moment overgewicht. Deze groep wordt nog steeds groter. Bij overgewicht en obesitas (ernstig overgewicht) is er te veel overtollig vet in het lichaam opgeslagen. Er zijn dan meer gezondheidsrisico’s. Vaak hebben mensen met overgewicht er al van alles aan gedaan om gewicht te verliezen, maar blijkt het moeilijk om dit vol te houden. Door uw leefstijl te veranderen kunt u blijvend gewicht verliezen. Een leefstijlcoach kan u helpen keuzes te maken en in actie te komen. De leefstijlcoach helpt u om een doel te formuleren en om concrete stappen op weg daar naar toe te zetten.

Ondersteuning bij leefstijl
U bespreekt met uw praktijkondersteuner of huisarts wat u wilt en kunt doen om uw gezondheid te verbeteren en wat daarvoor nodig is. De praktijkondersteuner en de huisarts begeleiden u hierbij en kunnen u zo nodig doorverwijzen voor gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Nadat u bent doorverwezen door uw huisarts naar een leefstijlcoach, krijgt u vervolgens nog een intakegesprek, om samen met u te kijken of het programma GLI bij u past.

Bij u in de buurt
De kracht van dit programma is dat u optrekt met andere deelnemers uit uw buurt, gedurende twee jaar. U stimuleert en motiveert elkaar. Ook andere zorgverleners uit uw buurt worden betrokken bij het programma.

Wat levert het mij op?
Door uw leefstijl te veranderen kunt u blijvend gewicht verliezen. Samen met de leefstijlcoach gaat u op weg naar een gezond en passend leefpatroon. Zo krijgt u meer controle over uw gewicht en uw gezondheid. Ook kunnen eventuele gezondheidsklachten verdwijnen en kan uw kwaliteit van leven toenemen.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma duurt in totaal twee jaar en bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en individuele gesprekken. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan voeding, beweeggewoontes, eetgewoontes en gedragsverandering. In het eerste jaar van het GLI-programma ligt de nadruk op gewichtsverlies en gedragsverandering. Het tweede jaar is vooral bedoeld om de nieuwe leefstijl te kunnen behouden. Ook maakt u kennis met de mogelijkheden in uw regio om op uw eigen niveau actief te worden.

Met wie krijgt u te maken
Het GLI programma wordt gegeven door een leefstijlcoach in samenwerking met andere zorgverleners. Samen met u maakt de leefstijlcoach een realistisch behandelplan dat aansluit bij uw wensen en interesses om een gezond en passend leefpatroon te ontwikkelen en te behouden. Afhankelijk van uw regio zijn mogelijk ook andere zorgverleners uit uw regio bij de begeleiding betrokken zoals een fysiotherapeut, praktijkondersteuner GGZ of de buurtsportcoach.

Waar kan ik in de buurt terecht voor GLI?
Verspreid over Friesland bieden de leefstijlcoaches de programma's aan. In samenwerking met de aangesloten leefstijlcoaches biedt Ketenzorg Friesland twee verschillende, door het RIVM goedgekeurde, programma's aan: COOL en Beweegkuur. Informeer bij uw huisarts waar bij u in de buurt een programma wordt aangeboden.

Vergoeding van de zorgverzekeraar
U kunt kosteloos deelnemen aan het leefstijltraject: het wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Deelname is niet vrijblijvend. Er wordt verwacht dat u alle sessies aanwezig bent en ook dat u tussen de sessies actief aan de slag gaat met uw zelf geformuleerde verbeterstappen.

Wanneer mag ik meedoen?
De GLI is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas.
Informeer bij uw huisarts of praktijkondersteuner of u in aanmerking komt voor het leefstijlprogramma (GLI).

Wat is de rol van Ketenzorg Friesland?
De Friesland Zorgverzekeraar heeft drie zorgaanbieders in Friesland voor de GLI gecontracteerd. Ketenzorg Friesland is een van deze partijen (de andere aanbieders zijn zorggroep Catena in Drachten en de Fysiotherapie Coöperatie Friesland). Ketenzorg Friesland is voornemens om het GLI programma te starten in een aantal regio’s in Friesland en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefstijlcoaches. De leefstijlcoach is degene die het programma vervolgens organiseert en aanbiedt. U kunt uw huisarts vragen naar het aanbod in uw regio.

Op dit moment bieden wij de de GLI programma’s in de volgende regio's aan:

Beweegkuur

  • Dokkum
  • Franeker
  • Harlingen
  • Kollum
  • Leeuwarden

COOL

  • Heeg
  • Heerenveen
  • Oosterwolde
  • Sneek


LET OP:

In 2019 is plaats voor een beperkt aantal deelnemers.

Is er geen aanbod bij u in de buurt? 

Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar is op de hoogte van alle aanbieders in Friesland.