Eigen rol

Gemiddeld heeft u als chronisch zieke patiënt twee uur per jaar contact met zorgverleners. Ondertussen leeft u 24 uur per dag met uw ziekte. Goed zelfmanagement kan u meer grip op uw leven en ziekte geven. Door informatie te verzamelen, goed naar uw lichaam te luisteren en doelen te stellen, kunt u zelf een rol spelen in de zorg die u krijgt.

Wat is zelfmanagement?
Zelfmanagement of zelfzorg betekent dat u zelf de regie voert over het leven met uw chronische ziekte. U zoekt naar een balans tussen wat de ziekte van u vraagt en hoe u uw leven wilt leiden. Samen met uw zorgverlener(s) (huisarts, verpleegkundige, specialist, diëtist, etc.) en uw naasten kunt u zoeken naar deze balans.

Onze visie op Zelfmanagement
Mensen voeren de eigen regie over hun ziekte en gezondheid, voor zover zij dat willen en kunnen. Ketenzorg Friesland stimuleert en ondersteunt waar nodig en gewenst.

Uitgangspunten visie:

 • Patiënten bepalen zelf of, wanneer en hoe zij naasten, mantelzorgers en zorgverleners betrekken.
 • Zorgverlener en patiënt zijn gelijkwaardige partners met eigen deskundigheden.
 • Samen beslissen zorgverlener en patiënt welke zorg passend is en wie wat doet.
 • In de zorg en ondersteuning  staat niet alleen de ziekte centraal, maar ook het functioneren, de kwaliteit van leven en de levenssituatie van de patiënt.
 • Zorgverleners van verschillende disciplines werken onderling nauw samen.


10 voordelen van zelfmanagement

 1. U krijgt (meer) vertrouwen in uw eigen kunnen.
 2. U houdt zoveel mogelijk zelfstandigheid.
 3. U bent actief betrokken bij uw zorg, behandeling en/of controle.
 4. U verzamelt en krijgt informatie die bij ú past.
 5. U leert uw eigen doelen stellen en behalen.
 6. U haalt meer uit de gesprekken met uw zorgverlener.
 7. U houdt de regie op uw kwaliteit van leven in eigen hand.
 8. U kunt keuzes maken: wat wilt u in eigen beheer houden en wat niet.
 9. U kunt uw ervaringskennis over leven met een (of meer) ziekte(n) gebruiken.
 10. U leert problemen zelf op te lossen.

Zelfmanagement en de relatie met uw zorgverlener
Zorgverleners en patiënten vullen elkaar aan. De zorgverlener is de expert die veel weet over uw ziekte en de behandeling. De patiënt is de ervaringsdeskundige.

U weet als geen ander hoe uw lichaam reageert en welke zorg goed voor u is. U weet ook zelf het beste wat echt belangrijk voor u is in het leven, dus welke doelen u uzelf wilt stellen. Als u het heft in eigen hand neemt, dan gaat u bijvoorbeeld zelf:

 • (een deel van) de zorg uitvoeren
 • uw levensstijl aanpassen
 • meedenken over wat goed is voor uw gezondheid

Een goede relatie
De zorgverlener wordt meer een coach, die openstaat voor uw ideeën en met wie u samen beslissingen neemt. Dit vormt de basis voor een goede relatie tussen u en uw zorgverlener(s). Een relatie op basis van partnerschap, vertrouwen en respect.

U vindt meer informatie in dit document over zelfmanagement bij een hart- en vaatziekte. 

Individueel zorgplan
In het individueel zorgplan legt u samen met uw behandelaar vast hoe u omgaat met uw chronische ziekte. Bij het opstellen van dit zorgplan kunt u ook uw naasten betrekken.
U bepaalt samen aan welke doelen u de komende periode wilt werken en welke afspraken u met elkaar maakt.


Patiëntenportaal

Ketenzorg Friesland onderzoekt de mogelijkheden van een interactief patiëntenportaal. Daarmee kunt u zelf meer regie nemen in het zorgproces. Een patiëntenportaal geeft toegang tot het individueel zorgplan en relevante medische gegevens wanneer u dat wilt.

Zo kunt u gericht werken aan de gemaakte afspraken en behandeldoelen en kunt u zien welke doelen u al hebt bereikt.


Grip op informatie
Alle zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling geven u informatie. Het is belangrijk dat u deze informatie begrijpt en kunt onthouden. Deze tips kunnen u daarbij helpen.

 • Als u iets niet begrijpt, zeg dat dan tegen uw zorgverlener. Uw zorgverlener kan niet altijd inschatten wat u wel en niet begrijpt of weet. Hij of zij geeft u graag meer uitleg.
 • Schrijf vragen die u heeft van tevoren op, zodat u ze niet vergeet tijdens het gesprek met uw zorgverlener.
 • Maak aantekeningen tijdens het gesprek met uw zorgverlener. Die kunt u later nog eens rustig nalezen.
 • Naast mondelinge informatie geeft de zorgverlener vaak ook schriftelijke informatie.
 • Die kunt u later zelf nog eens nalezen en aan uw naasten laten lezen. Als uw zorgverlener deze informatie niet uit zichzelf meegeeft, kunt u daar gerust om vragen.
 • Stel gerust uw vragen. Uw zorgverlener geeft graag extra uitleg.
 • Neem iemand mee. Twee horen meer dan één.

(Bron: zorgstandaard COPD, LAN)

Thuisarts app
De Thuisarts.nl app is dé app voor betrouwbare informatie over uw ziekte en gezondheid. Daarnaast ondersteunt deze app u voor, tijdens en na uw huisartsenbezoek. Lees hier verder hoe u deze app u kan ondersteunen.


'Luister goed naar uw lichaam en stel doelen'