Welke hulpmiddelen zijn beschikbaar?

Lees voor

Beschikbare hulpmiddelen
Vanuit de module 'Zorg op Afstand' van de prestatie 'Toekomstbestendige huisartsenzorg' wordt de onderstaande informatie en meetapparatuur beschikbaar gesteld.

Informatie zorgverlenersportalen
Het is afhankelijk van de praktijk waar je werkt van welk webportaal gebruik wordt gemaakt. Ketenzorg Friesland biedt ondersteuning bij het werken met de webportalen VitalHealth Engage, Portavita en Spreekuur.nl. Hieronder staat per webportaal de beschikbare informatie weergegeven. 

VitalHealth Engage
·       Functionaliteiten zorgverlenersportaal VitalHealth Engage 
        In dit document vind je beknopte uitleg over de functionaleiteiten van het zorgverlenersportaal van 'VitalHealth Engage'. Alleen de functies die we bij Ketenzorg Friesland gebruiken,                staan hierin beschreven. Wanneer je start met het gebruik van 'Engage' raden we je aan om eerst het document  'Handleiding Zorg op afstand (Dokterszorg)' door te nemen.
·       Handleiding uitgebreid - VitalHealth Engage - versie 6.5
        Dit document is de gebruikershandleiding van Philips van VitalHealth Engage.
·       Protocollen VitalHealth Engage
        Via het zorgverlenersportaal van Engage kun je voor je patiënt een protocol uitzetten. Wat de inhoud van elk protocol is, staat in dit document beschreven.

Portavita
Handleiding thuismeten Portavita
Dit document is de handleiding van Portavita voor zorgverleners.

Spreekuur.nl
Support Spreekuur.nl
Via deze link kom je op de supportpagina van Spreekuur.nl van VIPLive.

Patiënteninformatie
Ook voor de patiënt hebben wij informatie beschikbaar over Zorg op Afstand (zie www.ketenzorgfriesland/zorg op afstand/ik ben patiënt). De op dit moment beschikbare informatie richt zich met name op Zorg op Afstand met behulp van het patiëntenportaal van VitalHealth Engage. 

MonitAir
Voor huisartsenpraktijken die binnen de prestatie 'Toekomstbestendige huisartsenzorg' gekozen hebben voor de module van MonitAir is de onderstaande informatie beschikbaar.  

Stappenplan MonitAir - zorgverlener
Stapplenplan MonitAir - patiënt

Bloeddruk- en bloedglucosemeters
Klik hier voor meer informatie over de geleverde bloeddruk- en bloedglucosemeters.