Contact

Lees voor

Contact
Voor vragen over Zorg op Afstand kun je contact opnemen met je regio-adviseur. Vragen over het patiënt- en zorgverlenersportaal Spreekuur.nl kun je ook stellen via helpdesk@ketenzorgfriesland.nl.