Contact

Lees voor

Contact
Voor vragen over Zorg op Afstand kun je contact opnemen met je regio-adviseur. Vragen over de patiënt- en zorgverlenersportalen kun je ook stellen via helpdesk@ketenzorgfriesland.nl.