Tips Platform Ouderenzorg Coordinate

Lees voor
  • De verschillende zorgprogramma’s binnen Coordinate communiceren met elkaar. Als een oudere zowel in het zorgprogramma COPD is opgenomen als in het platform Ouderenzorg, is dit geen probleem.
  • Je kunt een patiënt selecteren en bij “zorgprogrammabeheer”  Ouderenzorg toevoegen:
  • Voor opname in het platform Ouderenzorg moet je de patiënt wel de juiste episode toekennen. Dat is A49.01 of A.05. Als de juiste episode niet in het HIS en Coordinate staat, zal de patiënt niet geaccepteerd worden binnen Ouderenzorg.
  • Hoofdbehandelaar moet op huisarts staan.
  • Omdat aan het platform Ouderenzorg geen ketenfinanciering hangt, kunt je “deelname aan ketenzorg” op nee zetten.
  • Als je een patiënt selecteert kun je voor deze patiënt  een ketenpartner toevoegen via het “toevoegen aan zorgteam”.
  • Ook jouw huisarts kan vanuit de HIS via de SSO verbinding naar de Ouderenzorg platform het KIS. Lukt dit niet? Dan heeft jouw huisarts waarschijnlijk nog geen account, zie dan optie 2.