Informatie voor ketenpartners

Lees voor

Onze zorgverleners gebruiken het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) van Vital Health, Coordinate. Dit is een multidisciplinair informatiesysteem voor integrale zorg. Het systeem helpt bij de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen en Ouderenzorg. Het digitaal platform Ouderenzorg in Coordinate biedt praktijkondersteuners en hun ketenpartners ondersteuning rondom de screening van ouderen. Hierbij staat het individueel behandelplan, gebaseerd op de richtlijnen van NHG en Laego, centraal. Het doel is zo snellere en betere zorg te leveren aan de patiënt en tegen lagere kosten. Samen met alle zorgaanbieders in de gehele zorgketen leveren we zo de juiste zorg op de juiste plaats. 

In het digitaal platform ouderenzorg kunnen de betrokken zorgverleners informatie vanuit andere zorgverleners inzien en zelf ook informatie toevoegen. Per “soort ketenpartner” is vastgesteld welke informatie ingezien en toegevoegd kan worden. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het digitaal platform ouderenzorg.

Wil je meer weten over de mogelijkheden van het digitaal platform?

Je kunt je opgeven voor een voorlichtingswebinar. Deze webinars worden regelmatig georganiseerd.  Bel onze Consulent Ouderenzorg  (tel: 0513 65 67 70) of mail ons via het contactformulier of de pagina Contact .

Starten met het digitaal platform voor de ouderenzorg van Coordinate
  • Ben je enthousiast geworden en wil je graag gaan werken met dit platform? Dan is het van belang om dit samen met de huisartsenpraktijken uit je werkgebied op te starten.
  • Heb je afspraken gemaakt, dan kun je in overleg met de praktijk een account aanvragen voor VitalHealth Coordinate.

Account aanvragen:

Stap 1: je vraagt een account aan voor Coordinate via het aanvraagformulier VH Coordinate account

Stap 2: je stuurt dit formulier naar helpdesk@ketenzorgfriesland.nl.

Stap 3: je ontvangt de inloggegevens en de handleiding om met Coordinate te kunnen starten.

Stap 4:je gaat naar het inlogscherm van VitalHealth Coordinate om in te loggen.

Samenwerken in VitalHealth Coordinate

Bij het opstarten van de digitale samenwerking via VitalHealth Coordinate is het van belang dat de betrokken zorgverleners afspraken maken over de inrichting van de samenwerking. De praktijkondersteuner kan jou toevoegen aan het zorgteam van een oudere.

Uitwisseling met andere informatiesystemen

We werken aan uitwisselingsmogelijkheden tussen VitalHealth Coordinate en de gangbare informatiesystemen van bijvoorbeeld de thuiszorg. Deze uitwisseling is helaas nog niet mogelijk. Dit betekent dat ketenpartners nu nog zowel in hun eigen systeem als in VitalHealth Coordinate moeten inloggen en een aantal zaken dubbel moeten registreren. Tegelijkertijd is het dan niet meer nodig om via andere communicatiemiddelen informatie te delen. De praktijk leert dat je hiermee al veel tijd kunt besparen. Daarnaast geeft het gezamenlijk werken in één dossier duidelijkheid en transparantie over de gemaakte afspraken.

Handige tips Platform Ouderenzorg