Gezonde Nieren

Lees voor

De zorg voor patiënten met chronische nierschade in Friesland verbeteren, dat is de missie van het Programma “Gezonde Nieren”. Gezonde Nieren is een transmuraal project, maar de basis van de zorg vindt plaats in de eerste lijn. Huisarts, nefroloog en apotheker zullen gezamenlijk een nieuwe multidisciplinaire werkwijze implementeren. We willen aantonen dat via deze weg de zorg voor patiënten met CNS (sterk) kan verbeteren en uiteindelijk zal leiden tot minder dialyse patiënten, de juiste zorg op de juiste plek en kosteneffectief kan worden uitgevoerd.

Regionale partners (MCL, Nij Smellinghe Drachten, Friese Apothekers, Ketenzorg Friesland, Catena en Certe) hebben sinds 2019 hun schouders gezet onder dit programma. In totaal 20 normpraktijken (aangesloten bij Ketenzorg Friesland en Catena) gaan deelnemen aan de eerste pilot van een jaar. Financiële ondersteuning krijgen we van de Nierstichting, ZonMW en Stichting De Friesland.