Samenwerken met ketenpartners

Lees voor

Digitaal samenwerken binnen de ketenzorg 
De overgang naar VIPLive heeft invloed op de (digitale) samenwerking met je ketenpartners. Dit zal per 1 januari mogelijk anders gaan dan je gewend bent. In dit overzicht zie je de verwijsroutes en de beschikbare verwijsredenen. 

Delen van gegevens met ketenpartners 
Bij de verwijzingen die via VIPLive worden verstuurd, kunnen conform de autorisatiematrix medische gegevens beschikbaar gesteld worden aan de keten-/netwerkpartners. Als je wilt weten welke gegevens meegestuurd worden, dan kun je dit opvragen via helpdesk@ketenzorgfriesland.nl