Samenwerken met ketenpartners

Lees voor

Digitaal samenwerken binnen de ketenzorg 
De overgang naar VIPLive heeft invloed op de (digitale) samenwerking met je ketenpartners. Dit zal per 1 januari mogelijk anders zijn dan je gewend bent.  Binnen Ketenzorg Friesland zijn er twee opties om invulling te geven aan de uitvoering van de ketenzorg.  Per optie zijn er andere mogelijkheden qua verwijzen.  De twee opties zijn:

  • De huisartsenpraktijk voert de ketenzorg zelf uit 
    Als de ketenzorg binnen de praktijk wordt uitgevoerd dan heb je deze verwijsmogelijkheden.  In dit overzicht zie je de verwijsroutes en de beschikbare verwijsredenen. We zijn nog in overleg met Certe over het uitbesteden van de spirometrie binnen de ketens Astma en COPD.  
  • De ketenzorg wordt voor een deel uitbesteed aan Certe 
    Als de invulling van de ketenzorg wordt uitbesteed aan Certe dan heb je andere mogelijkheden qua verwijzen.  Op dit moment zijn we in overleg met Certe over de praktische invulling hiervan. We houden je op de hoogte. 

Delen van gegevens met ketenpartners 
Bij de verwijzingen die via VIPLive worden verstuurd, kunnen conform de autorisatiematrix medische gegevens beschikbaar gesteld worden aan de keten-/netwerkpartners. Als je wilt weten welke gegevens meegestuurd worden, dan kun je dit opvragen via helpdesk@ketenzorgfriesland.nl