Registratie ketenzorg na 1 januari 2024

Lees voor

Werken in je HIS 
Vanaf 1 januari doe je de registratie voor de ketenzorgpatiënten in je eigen HIS. Voor de samenwerking, overkoepelende rapportages en het financiële proces maak je gebruik van VIPLive. 

Ter ondersteuning van de consultregistratie hebben we in elk HIS protocollen toegevoegd die aansluiten bij de drie zorgprogramma’s. Deze kun je uiterlijk vanaf 1 januari vinden onder de volgende namen: 

  • Friese Cardiometabole zorg 
  • Friese Longzorg 
  • Friese Ouderenzorg 

NB: omdat Medicom standaard beschikt over protocollen die uitstekend aansluiten bij de zorgprogramma's voor Cardiometabole zorg en Longzorg, zijn hiervoor geen specifieke Friese protocollen toegevoegd. Voor de ouderenzorg is wel een apart protocol toegevoegd welke je vindt onder de naam 'Friese Ouderenzorg'. 

Beschikbare gegevens na overgang 

VitalHealth Coordinate 
De meeste gegevens die in VitalHealth Coordinate zijn geregistreerd zijn na de overgang nog steeds beschikbaar in het HIS. Voor een aantal gegevens is dat niet het geval. In dit document staat een overzicht welke gegevens wel/niet beschikbaar zijn na 1 januari 2024. 

PortaVita 
Voor de praktijken die gebruik maken van PortaVita geldt dat het grootste deel van de gegevens in PortaVita middels de OZIS koppeling is overgenomen naar het HIS. Uitzondering daarop zijn de metingen die door de patiënt via het Digitaal Logboek zijn doorgegeven. Deze zijn niet naar het HIS gestuurd.