Inkaarten plus in- en excluderen in VIP

Lees voor

Inkaarten en in-/excluderen in VIP

Inclusiecriteria
Voor een overzicht van de inclusiecriteria van Ketenzorg Friesland klik hier.

Werkwijze inkaarten in VIPLive
Het belangrijkste doel van het inkaarten is ervoor zorgen dat de huidige ketenzorgpatiënten straks ook geïncludeerd zijn. Bij het inkaarten komen er verschillende tabbladen in een Excelbestand naar voren. 

Op het eerste tabblad vind je de patiënten die voldoen aan alle voorwaarden voor inclusie. Als deze aantallen vergelijkbaar zijn met de huidige aantallen in VitalHealth Coordinate of PortaVita, dan staat de registratie in het HIS goed. Scan het overzicht of je ook bijzonderheden ziet.

Op de andere tabbladen staan patiënten die eventueel in aanmerking komen voor de keten op basis van bijvoorbeeld de huidig geregistreerde ICPC. Hier hoef je voor nu geen aandacht aan te besteden. Focus je alleen op het goed registreren van de huidige ketenzorgpatiënten. Deze moeten voor 1 januari 2024 goed gemerkt in het HIS staan. 

Als je één van de inclusiecriteria in het HIS wijzigt, dan kun je na een nieuwe extractie (die wekelijks wordt uitgevoerd) de inkaartlijsten opnieuw draaien. De wijzigingen worden hierin meegenomen. 

Toevoegen Hoofdbehandelaar en Deelname Ketenzorg
Naast een juiste ICPC is de registratie van ‘Hoofbehandelaar per zorgprogramma’ en ‘Deelname ketenzorg’ in het HIS van cruciaal belang om de patiënt te includeren. Via de onderstaande  linkjes vind je per HIS een instructie hoe je dit kunt registreren in het HIS.

CGM Huisarts
Medicom
Omnihis
Promedico ASP
Promedico VDF
Sanday