Engage

Lees voor
Werk samen met jouw patiënt via Engage

Waarschijnlijk heb je als POH al ervaring opgedaan met zorg op afstand. Deze ervaring kun je nu verder uitbouwen door gebruik te maken van Engage, hét platform waarop jij en jouw patiënten kunnen samenwerken.

Engage geeft de patiënt toegang tot een deel van de gegevens die in Coordinate staan. Je kunt hierin online gegevens met elkaar uitwisselen, zoals metingen van de bloeddruk, dagcurves en labwaarden. Ook kun je chatten en taken aan jouw patiënt sturen, bijvoorbeeld een consultvoorbereiding, vragenlijst of een educatieprogramma. Jouw patiënt heeft zo altijd al zijn gegevens bij de hand waardoor hij meer betrokken is bij zijn eigen gezondheid. Hij heeft ook inzage in de doelen die jullie samen hebben gesteld.

Engage :
  • is het interactieve zorgverleners- en patiëntenportaal van  het KIS van Philips Vital Health.
  • is verbonden aan Coordinate, waarin de praktijkondersteuners voor de ketenzorgpatiënten in werken. 
  • vervangt Coordinate dus niet, maar is een aanvullend portaal waarin uitwisseling van gegevens met jouw patiënt plaatsvindt.  
  • is (momenteel) gericht op de chronische (keten)zorgprogramma’s. 
  • is geen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO); de patiënt kiest zelf een PGO, waarin hij al zijn medische gegevens kan bundelen en bewaren. Hierin is geen interactie met zorgverleners mogelijk. Engage zal, net als bijv. een patiëntenportaal van een ziekenhuis, op termijn wel moeten kunnen koppelen met het door de patiënt gekozen PGO
  • heeft nog geen plek voor ketenpartners en mantelzorgers, dat lukt ook nog niet op korte termijn maar is wel in ontwikkeling. Ketenpartners werken dus nog samen via Coordinate
Meer eigen regie

Uit de ervaringen van andere zorggroepen weten we dat patiënten heel tevreden zijn over Engage. Het programma zorgt voor meer eigen regie en betrokkenheid van jouw patiënt. Engage is beschikbaar voor de pc, laptop en tablet en er is ook een app. Wij denken dat Engage een mooie aanvulling is bij het verlenen van zorg op afstand. Een groeiende groep patiënten kan zo meer betrokken worden bij zijn eigen zorg. Bekijk deze korte vlogs om een indruk te krijgen van Engage:

Vlog Engage regio-adviseur

Vlog Engage Praktijkondersteuner

 

Vlog Engage patiënt

Vlog Q&A

 

 

Starten met Engage

Huisartsenpraktijken die al gestart zijn met Engage zijn onze pioniers. Zij denken met ons meedenken om Engage optimaal te ontwikkelen en gebruiken. Hun ervaring is dat het opstarten eerst tijd kost, je moet het programma je eigen maken en inbedden in de dagelijkse praktijk. Wij ondersteunen hen daarbij zodat zij hun patiënten zorg op afstand kunt gaan bieden.

 
Engage in de praktijk

Interview met Ciska, POH bij huisartsenpraktijk Bakker
Ciska gebruikt al meer dan een jaar het Engage portaal, vanaf het eerste uur is ze aan boord. Haar motivatie? Ze wilde graag vernieuwing, afwisseling in haar dagelijkse werk en ze vindt het nodig voor de toekomst. Door Engage te gebruiken kan ze onnodige praktijkbezoeken voorkomen en meer aandacht geven aan patiënten die dat nodig hebben. En ook mooi meegenomen, het draagt bij aan haar werkplezier!

Motiverend
Tot nu toe heeft ze gemerkt dat patiënten zelf meer aan de slag gaan en zich bewust worden van wat hun gedrag voor invloed heeft op hun gezondheid. Zo stopte een patiënt met het eten van drop en merkte na 2 dagen al dat zijn bloeddruk hierdoor lager is. Dat werkt enorm motiverend om deze gedragsverandering vol te houden. Ciska: “Zonder Engage had ik deze patiënt pas 3 maanden later weer gezien, nu kijk ik met hem mee en kan ik hem gelijk feedback geven via de chat”.

Via app of mail
Ciska is een gemotiveerde POH die niet meteen de handdoek in de ring gooit als het even tegenzit. De digitale systemen in de medische wereld werken jammer genoeg nog niet optimaal, Engage ook niet. Maar wanneer ze tegen foutmeldingen aanloopt of gewoon even niet meer weet hoe een functionaliteit werkt, dan neemt ze contact op met haar regio-adviseur van Ketenzorg Friesland. Gewoon via de app of mail. Ze kijken dan samen naar een oplossing. Wel merkt ze dat Engage nog niet altijd even sterk verweven is met haar dagelijkse praktijkvoering. Daardoor raakt ze soms ook even het gevoel kwijt. Dit geldt ook voor de patiënt, ook die moet nog wennen aan deze nieuwe manier van contact.

Toekomstgericht
Toch denkt Ciska dat deze manier van samenwerken met de patiënt wel de toekomst is. Ze heeft ook een duidelijk beeld van wat er nog moet veranderen. “Er moeten nog meer functionaliteiten bij, zoals lab aanvragen, afspraken inplannen en de communicatie over alle zorg waar een POHS bij betrokken is, moet via dezelfde app lopen”.

Tips van Ciska
•    Je moet het als praktijk goed inrichten, bijv. een doktersassistente betrekken bij het inplannen van afspraken en het versturen van afspraken met daarbij de consultvoorbereidingen.
•    De chat vind ik superhandig, het zorgt ervoor dat ook de patiënt gemotiveerd blijft om Engage te blijven gebruiken, dat maakt het levendig. 
•    Maak goede afspraken met de patiënt hoe je het portaal samen gaat gebruiken, niet alle vragen kunnen via de chat!

Tot slot
Werken met Engage gaat gepaard met een tijdsinvestering, maar het levert ook zeker wat op! 
Ciska: “De winst behaal ik bij de patiënt, deze is bewuster en meer betrokken dan wanneer hij alleen op consult komt. Daar doe ik het voor!”

 

Meer weten of meedoen?

Heb je belangstelling, wil je meer weten of wil je ook starten met Engage? Wij horen graag van je! Stuur ons een mail of bel jouw regio adviseur

Handige link:

Toestemmingsverklaring patiënt Engage