Verwijzing naar eerstelijns ketenpartner

Lees voor

Verwijscriteria


Diëtist

De diëtist verzamelt relevante medische gegevens en voert diëtetisch onderzoek uit om de patiënt te kunnen adviseren over zijn voeding als onderdeel van de behandeling van de chronische aandoening/het verhoogde risico en om te adviseren over het optimaliseren van de kwaliteit van leven, waarbij zelfredzaamheid en zelfmanagement op de voorgrond staan. Het advies wordt geformuleerd als onderdeel van het Individueel Zorgbehandelplan (IZP). De patiënt begrijpt de relatie tussen zijn voedingspatroon en de (ernst van de) de chronische aandoening.

[2] Er is extra aandacht nodig voor mensen die periodiek of permanent variabele inspanning verrichten.