Verwijscriteria

Lees voor

Verwijscriteria

 

De huisarts is regiehouder van het ketenproces. In verschillende situaties is consultatie van of verwijzing naar een andere zorgverlener wenselijk. In de keten-DBC DM2 zijn de volgende ketenpartners betrokken:

  • diëtisten;
  • oogartsen;
  • internist/endocrinoloog / diabetesverpleegkundigen;
  • internist/nefroloog.

De huisarts/POH verwijst de patiënt conform de werkinstructie naar de ketenpartners, ná inclusie in de keten, bij het niet behalen van behandeldoelen. De hieronder genoemde zorgproducten per ketenpartner en daarmee de financiering van deze zorg vallen binnen de ketenzorg. De patiënt betaalt hiervoor geen eigen risico. Verwijzingen buiten de keten of zorg die niet onder de genoemde zorgproducten valt (bijv. een beweegprogramma) vallen wel onder het eigen risico van de patiënt.

Bij verwijzing naar een ketenpartner ontvangt deze ketenpartner relevante informatie middels het Ketenzorg Informatiesysteem, met daarin overdracht van de aard van de opdracht en de gegevens van de patiënt (NAW, BSN, geslacht, geboortedatum, zorgverzekeraar, polisnummer en de benodigde medische gegevens). De ketenpartner wordt tevens op de hoogte gebracht van het feit dat de patiënt is aangesloten bij de eerstelijns DBC DM2 van Ketenzorg Friesland.

Voor het aanvragen van laboratoriumbepalingen dient het KZF-aanvraagformulier laboratoriumbepalingen te worden gebruikt.