Stabiele fase

Lees voor

Stabiele fase

 

Als de patiënt de initiële streefwaarden heeft bereikt kan, volgens de NHG-standaard, met minder frequente (zelf)controles worden volstaan. De frequentie hangt af van de fysieke activiteit van de patiënt en het aantal ervaren hypoglykemieën.

Bewaking van de gezondheidstoestand gebeurt door periodieke controles. Wij onderscheiden periodieke controles en jaarcontroles. De inhoud van de controles is gebaseerd op de NHG-standaard DM2 (herziening 2021).