Individueel zorgplan

Lees voor

 

Samen met de patiënt, volgens shared decision making, maak je het individueel zorgplan. Hierin staan haalbare, positieve persoonlijke gezondheidsdoelen op korte termijn die in lijn liggen met andere doelen. De algemene streefwaarden (zie tabel) worden vertaald in individuele (zorg)doelen.


De POH ondersteunt de patiënt bij het bedenken van strategieën om de doelen te halen en vol te houden, zoals hoe ze kunnen omgaan met frustraties. De patiënt volgt een leertraject om zelf regie te hebben bij de behandeling en het leven met de chronische aandoening. Hierbij krijgt de patiënt begeleiding.