Diagnostische fase

Lees voor

 

Voorafgaand aan de keten worden DM2-patiënten herkend en opgespoord. Het stellen van de diagnose DM2 valt buiten de keten, maar wordt wel in grote lijnen beschreven. DM2-patiënten die voldoen aan de inclusiecriteria en niet uitgesloten worden op basis van de exclusiecriteria worden opgenomen in de keten.