Complicaties, intercurrente ziektes en ontregelingen

Lees voor


Bij complicaties wordt gewerkt volgens de Landelijke Transmurale Afspraak. Complicaties die kunnen voorkomen zijn:

  • diagnostische problemen.
  • falen van de glykemische instelling.
  • niet onder controle krijgen van risicofactoren.
  • aanpak van de complicaties (cardiovasculair, renaal, voetulcus, neuropathie).
  • zwangerschap.

Aandoeningen die gepaard gaan met koorts, braken of diarree interfereren met het glucosemetabolisme. Ook kunnen ze een hypo- of hyperglykemie veroorzaken met potentieel ernstige gevolgen. In deze situaties is extra aandacht en aanpassing van de medicatie nodig. Eventueel wordt patiënt verwezen naar de tweede lijn.

Beleid bij hypo- en hyperglykemie

Indien mogelijk wordt een hypoglykemie thuis behandeld. Ter preventie van een recidief gaat de huisarts na wat de oorzaak van de hypoglykemie is. Wanneer klinische observatie of een acute ziekenhuisopname nodig is en daardoor het hoofdbehandelaarschap overgaat naar de tweedelijn, wordt de patiënt geëxcludeerd uit de keten.

Handige link:

Handleiding demedicaliseren bij DM2

Leefstijlinterventies en medicatie-afbouw gaan hand in hand. Voeding, beweging, ontspanning en slaap grijpen in op de metabole ontregeling die ten grondslag ligt aan veel chronische aandoeningen. Een patiënt die zijn leefstijl aanpast, heeft vaak al snel minder medicatie nodig en kan soms zelfs helemaal zonder. Uit de praktijk waren veel vragen over medicatie-afbouw bij DM2. Langerhans heeft hiervoor een handleiding gepubliceerd die je kunt raadplegen via: Handleiding demedicalisering.

Diabetes in Remissie

Als een DM2-patiënt 5 jaar lang normale bloedsuikers heeft zonder dat medicijnen nodig zijn en er zijn geen diabetes gerelateerde complicaties aanwezig, noemen we dat DM2 in remissie. De DM2-patiënt wordt geëxcludeerd uit de keten DBC DM2. Exclusie wil niet zeggen: geen behandeling meer! De patiënt valt dan alleen voor zijn zorgvraag onder de reguliere huisartsenzorg of mogelijk in de keten DBC CVRM.

Verander in de probleemlijst van het HIS de ICPC T90.02 (diabetes type 2) in de ICPC A91.05 (gestoorde glucosetolerantie). Bepaal volgens de risicotabel of iemand nog bloeddrukmedicatie of een statine nodig heeft. Zo ja, de patiënt toevoegen aan de keten DBC CVRM. Zo nee, de patiënt controleren buiten de keten om via de reguliere controle ICPC A91.05 (gestoorde glucosetolerantie).

Handige link: