Behandeling

Lees voor

 

Het beleid wordt gestart en gevolgd volgens de NHG-standaard. Denk hierbij aan leefstijladviezen, niet-medicamenteuze- en medicamenteuze behandeling en controles of consultaties/verwijzingen. De behandeling richt zich op afname van de hyperglykemie. Hiermee wordt het risico op micro-vasculaire complicaties en in minder mate van macro- vasculaire complicaties verminderd. Ook richt de behandeling zich op het aanpakken van andere cardiovasculaire risicofactoren, zoals roken, hypertensie en dyslipidemie.