Veelgestelde vragen CVRM

Lees voor
Zorginhoudelijke vragen

1. Wat doen we met patiënten die in het zorgprogramma CVRM zitten en vervolgens een CVA krijgen? Welke contacten mogen nog door de arts gedeclareerd worden en welke niet? Voorbeeld: Patiënt X wordt in april geïncludeerd in het zorgprogramma CVRM vanwege Angina pectoris (ICPC K74). In september wordt de huisarts gebeld en wordt patiënt X verdacht van een CVA (ICPC K90). Valt deze visite dan onder de ketenzorg of niet?
Elke zorghandeling die een orgaanspecifieke behandeling betreft, is geen onderdeel van het zorgprogramma. In de keten CVRM begeleiden we de patiënt bij het optimaliseren van alle risicofactoren voor hart en vaatziekten. Interventies t.a.v. orgaanspecifieke complicaties, bijvoorbeeld het triëren en/of behandelen van een acute patiënt, het adviseren van een looptraining bij mensen met PAV, het regelen van een revalidatietraject voor een CVA-patiënt, het behandelen van iemand met een instabiele angina pectoris of een decompensatio cordis kunnen dus apart gedeclareerd worden.
2. Bij de diagnose Reumatoïde artritis (ICPC L88) is meestal de reumatoloog de hoofdbehandelaar. Behandeling vindt meestal poliklinisch in de 2e lijn plaats, onder verantwoording van de reumatoloog. Dat is dus een reden om te excluderen. Klopt dat?
Het gaat bij de exclusiecriteria om de 'hoofdbehandelaar CVRM'. Dat is meestal niet de reumatoloog. Cardiologen en internisten kunnen wel hoofbehandelaar CVRM zijn, maar zij kunnen ook alleen het orgaanspecifieke lijden behandelen. De huisarts kan dan hoofdbehandelaar zijn voor de CVRM. Dit heet Shared Care. Afhankelijk van wat de specialist wel en niet doet, kun je besluiten de patiënten wel of niet te includeren in het zorgprogramma CVRM.
3. Mogen patiënten die een bewezen TIA hebben gehad en alleen antistolling gebruiken (geen antihypertensiva) geïncludeerd worden?
Patiënten met een bewezen TIA (ICPC K.89) vallen binnen de keten (secundaire preventie), ongeacht eventueel medicatiegebruik.
4. Mogen patiënten die antipsychotica gebruiken (geen antihypertensiva) geïncludeerd worden?
Patiënten die antipsychotica gebruiken vallen alleen binnen de keten als zij voldoen aan de incusiecriteria.


Organisatorische vragen

5. Welke tijd is er gereserveerd voor de intake?
Per jaar adviseren wij voor iedere CVRM-patiënt ongeveer 70 minuten te reserveren bij de POH.
Je gebruikt deze tijd voor de intake, jaarcontrole, eventuele vervolgconsulten, (optioneel) begeleiding Stoppen met Roken, het opstellen van beweegplan en begeleiding bij Individueel Zorgplan. Wij adviseren om voor de intake 20-30 minuten te reserveren. Van de gereserveerde tijd kan je 5-10 minuten aan het dossieronderzoek besteden en kan je aan de patiënt uitleg geven over het zorgprogramma.
6. Moet het logo van Ketenzorg Friesland op de patiënten brief blijven staan?
Nee, het is een voorbeeldbrief, die je mag gebruiken en aanpassen. Je mag patiënten op eigen wijze informeren.
7. Kan een praktijk ná de deadline nog een patiëntenbestand aanleveren (die in één keer geïncludeerd kan worden in het KIS?)
Nee, in principe niet. Je kunt hierover met ons contact opnemen.
8. Valt de ECG en het doppler onderzoek binnen de keten-DBC?
Nee, deze onderzoeken vallen niet binnen de keten-DBC.
9. Is de KIS-training voor de POH verplicht?
Ja, je bent verplicht om deze training te volgen. We leggen je hier alles uit over het KIS, welke informatie je uit het KIS kunt halen en hoe je kunt verwijzen naar de diëtist of tweede lijn.Vóór de start van het zorgprogramma CVRM moet je ook de e-learning CVRM van de NHG volgen.
10.  Moet ik bij iedere patiënt beginnen met een intake?
Ja, het is belangrijk dat je bij iedere patiënt start met een intake. Na de intake kan je de patiënt jaarlijks uitnodigen voor de jaarcontrole. De intake en jaarcontrole in het KIS bevatten een aantal verplichte velden, die je bij iedere CVRM-patiënt in moet vullen.