Stabiele fase - Controles

Lees voor

 

Periodieke controle

Voor een blijvend effect van de niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling moet een duidelijke follow-up worden afgesproken. De patiënt wordt minimaal 1 keer per jaar gecontroleerd, zo nodig vaker. Het controleschema wordt individueel opgesteld, afhankelijk van:

  • het risicoprofiel, de (co)morbiditeit en de persoonlijke wensen van de patiënt.

Het is van groot belang bij elk contact te informeren naar de therapietrouw (zowel medicamenteus als niet-medicamenteus) en daar bij de behandeling rekening mee te houden.  Bij patiënten die roken is het belangrijk het stoppen met roken te bevorderen door hier regelmatig op terug te komen. Samenwerking tussen patiënt, behandelend arts en andere (paramedische) behandelaars is gewenst.

Voor alle patiënten is na juiste instelling van de medicamenteuze behandeling reguliere controle van het risicoprofiel noodzakelijk.

Handige links: