SCORE-risicotabel 2019

Voor patiënten die je vanwege bestaande morbiditeit of risicofactoren niet direct in een risicocategorie kunt indelen, kun je het risico kwantitatief schatten met een risicoscoresysteem. Hiervoor bevelen wij, net als in de voorgaande versie van de richtlijn, het SCORE-systeem (2019) aan (zie tabel 2 NHG standaard CVRM richtlijn en diagnostiek)

Om het risico op sterfte aan HVZ binnen tien jaar te schatten zoek je het vakje dat past bij geslacht, leeftijd, roken, systolische bloeddruk en verhouding totaal cholesterol/HDL-cholesterol (ratio). Bij waarden van de risicofactoren die tussen risicovakjes in vallen, kan het risico door extrapolatie worden geschat. Het risico van iemand van 57 jaar ligt bijvoorbeeld tussen het getal bij de vakjes voor 55 en 60 jaar. Het SCORE-systeem kun je alleen gebruiken bij personen die nog niet medicamenteus worden behandeld.

Handige links: