SCORE-risicotabel 2019

Lees voor

 

Voor patiënten die je vanwege bestaande morbiditeit of risicofactoren niet direct in een risicocategorie kunt indelen, kun je het risico kwantitatief schatten met een risicoscoresysteem. Hiervoor bevelen wij, net als in de voorgaande versie van de richtlijn, het SCORE-systeem (2019) aan (zie tabel 2 NHG standaard CVRM richtlijn en diagnostiek)

Om het risico op sterfte aan HVZ binnen tien jaar te schatten zoek je het vakje dat past bij geslacht, leeftijd, roken, systolische bloeddruk en verhouding totaal cholesterol/HDL-cholesterol (ratio). Bij waarden van de risicofactoren die tussen risicovakjes in vallen, kan het risico door extrapolatie worden geschat. Het risico van iemand van 57 jaar ligt bijvoorbeeld tussen het getal bij de vakjes voor 55 en 60 jaar. Het SCORE-systeem kun je alleen gebruiken bij personen die nog niet medicamenteus worden behandeld. 

Bij patiënten voor wie de SCORE-tabel niet geschikt is kunnen alternatieve risicoscores worden gebruikt om te helpen bij de informatievoorziening en besluitvorming (zie www.u-prevent.nl.)  Deze scores zijn alleen geschikt voor berekeningen bij personen die nog niet behandeld worden en de werkgroep adviseert om terughoudend te zijn met het gebruik van de berekeningen van de effecten van therapie). De meeste scores zijn ook op andere plaatsen te vinden, zoals in de app Vaatrisico.

Handige links: