Risicoprofiel en Risicoschatting

Omdat het risico op HVZ multifactorieel bepaald is, moeten de risicofactoren in samenhang worden beoordeeld. Dit gebeurt door het opstellen van een risicoprofiel.


Een systematische schatting van het risico op HVZ bij mannen <40 jaar en vrouwen <50 jaar zonder bekende risicofactoren is niet zinvol.

Zie Praktische handleiding bij de NHG-standaard CVRM voor het stroomschema om het risicoprofiel en de risicoschatting te bepalen.