Risicoprofiel en Risicoschatting

Lees voor

 

Omdat het risico op HVZ multifactorieel bepaald is, moeten de risicofactoren in samenhang worden beoordeeld. Dit gebeurt door het opstellen van een risicoprofiel.

 

 

 

 

 

 

 

 


Een systematische schatting van het risico op HVZ bij mannen <40 jaar en vrouwen <50 jaar zonder bekende risicofactoren is niet zinvol.

Zie voor het stroomschema voor het opstellen van het risicoprofiel en de risicoschatting:

Praktische handleiding bij de NHG-standaard CVRM , figuur 2:  Risicoschatting hart- en vaatziekten (p.7)

Stroomschema risicoschatting CVRM 2019