Intake

Lees voor

Handboek CVRM

 

Na het stellen van de diagnose is het belangrijk dat de status van de patiënt zo goed mogelijk in kaart te brengen. Dit geldt ook als de huisarts een patiënt voor het eerst ziet in een nieuwe setting.

Inventariseer de modificeerbare risicofactoren en maak de risico-inventarisatie compleet. Wanneer je de vragen in het Ketenzorg Informatiesysteem (KIS) volgt, leg je de belangrijkste zaken direct vast. Dit is de basis voor de behandeling. De vragen gemarkeerd met een rode ster zijn verplicht en worden gebruikt voor de verantwoording naar de zorgverzekeraar en landelijke benchmarks.

Handige links:

Richtlijn Multidisciplinair Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)- samenvatting

Richtlijn Multidisciplinaire CVRM- kwetsbaarheid
Diagnostiek Dyslipidemieen