Casefinding

Je vindt patiënten met een verhoogd risico op Hart- en Vaatziekte door onderstaande ICPI of ATC in te voeren in het HIS:


 1 Diabetes Mellitus kent ook een verhoogd risico, maar valt buiten het bestek van deze keten-DBC.