Verwijzing naar eerstelijns ketenpartners

Lees voor

 

Diëtist

De diëtist verzamelt belangrijke medische gegevens en voert diëtetisch onderzoek uit om de patiënt advies te geven over zijn voeding. Dit is onderdeel van de behandeling van de chronische aandoening/het verhoogde risico. Ook geeft de diëtist advies over het optimaliseren van de kwaliteit van leven, waarbij zelfredzaamheid en zelfmanagement op de voorgrond staan. Het advies komt in het Individueel Zorgbehandelplan (IZP). De patiënt begrijpt de relatie tussen zijn voedingspatroon en de (ernst van de) de chronische aandoening.

Doelstellingen van de behandeling door de diëtist:

 • handhaven/verbeteren van de voedingstoestand.
 • handhaven/verhogen van de vetvrije massa
 • bij obesitas(BMI > 30 kg/m2): handhaven of reduceren van het lichaamsgewicht met behoud van spiermassa  (door het intensiveren van lichamelijke inspanning en een adequate inname van eiwit en energie).
 
Fysiotherapeut
 • De fysiotherapeut heeft bij de behandeling van patiënten met astma/COPD meerdere rollen:
 • Het inventariseren en analyseren van de aan COPD gerelateerde gezondheidsproblemen op fysiek functioneren.
 • Het opstellen van het behandelplan en behandeldoelen. Dit kan gericht zijn op:
  • fysieke activiteit (conditie verbeteren)
  • fysieke capaciteit (vermindering kortademigheid)
  • mucusklaring
  • (adem)spierfunctie verbeteren of optimaliseren.
 • Het begeleiden en monitoren van de (oefen)therapie.
 • Stimuleren van fysieke activiteit buiten de therapeutische setting door de patiënt actief in contact brengen met regulier sport- en beweegaanbod.
 • Het bevorderen van de eigen regie van de patiënten met astma-COPD. Patiënten hebben een actief aandeel in hun eigen behandeling en omgang met de aandoening. De patiënt en de therapeut werken tijdens dit zorgproces actief samen.
 • Een signalerende functie: de therapeut heeft gedurende een behandeltraject intensief contact met de patiënt en kan de patiënt goed monitoren. Hij kan contact opnemen met de behandelend arts bij de inschatting dat er expertise van een andere zorgverlener nodig is.

Wanneer naar de fysiotherapeut?

 • Als patiënten belemmeringen ervaren bij bewegen t.g.v. bijv:
  • bij kortademigheid (MRC > 2)
  • door een matige/hoge ziektelast (CCQ >1)
  •  of als er sprake is beweegangst.
 • Als er sprake is van verminderde fysieke activiteit/capaciteit:
  •  <5000 stappen per dag
  • of < 150 min. per week matig intensieve inspanning.
 • Als er sprake is van een verhoogd risico bij bewegen, de patiënt met comorbiditeit.
 • Als er sprake is van een verkeerd ademhalingspatroon
 • Als een astmapatiënt behoefte heeft aan Advisering beweeggedrag (Beweegconsult). Uitgangspunt is dat astmapatiënten mee kunnen doen aan reguliere sportactiviteiten en geen beperking in hun beweegactiviteiten ondervinden.

Fysiotherapie binnen de keten

Wij werken samen met verschillende speciaal opgeleide longfysiotherapeuten. Via een verwijzing bi via Coordinate van Vital Health kan een consult (binnen de keten) bij zo’n fysiotherapeut makkelijk aangevraagd worden.

 

Geef bij een verwijzing naar een fysiotherapeut de volgende informatie mee:

 • Vraagstelling / reden van verwijzing.
 • Uitslagen van  spirometrie:  VC/FEV1 verhouding
 • Relevante comorbiditeit
 • Doorgemaakte longaanvallen en/of ziekenhuisopnames afgelopen 12 maanden
 • Actueel medicatieoverzicht
 • Indien afgenomen: MRC en CCQ score

Extra vergoeding buiten ketenzorg

De fysiotherapeut bepaalt o.a. aan de hand van mate van fysieke capaciteit en activiteit of aanvullende fysiotherapie (vanuit de basisverzekering) is geïndiceerd. De fysiotherapeutische zorg van COPD wordt, afhankelijk van de ernst of het stadium van de aandoening, vergoed vanuit de basisverzekering. Voor aanvullende astmazorg is een aanvullende verzekering nodig.

Handige links: