Stabiele fase

Lees voor


Als de patiënt goed is ingesteld komt hij in de stabiele fase. Er blijft monitoring door periodieke controles. Wanneer er sprake is van ontregeling, zoals bij een longaanval of wanneer er complicaties optreden, wordt het IZP aangepast en de behandeling bijgesteld volgens het eerder doorlopen schema.
Bekijk het wisselprotocol en de verwijscriteria voor de fysiotherapeut, diëtist en longarts om de patiënt de optimale zorg te leveren, vooral wanneer de behandeling niet het gewenste effect heeft.

Handige links: