Scharnierconsult

Lees voor

Intake


Bij de intake wordt de patiënt geïncludeerd in het KIS. Het scharnierconsult is bedoeld om de (voorlopige) diagnose, de impact en om de behandelrelatie te bespreken. Ook wordt het Individueel Zorgplan opgesteld. Het woord ‘scharnier’ is vanwege het consult dat overgang vormt van de klachtenfase naar de fase met een chronische aandoening.

Tijdens dit consult zal de POH/huisarts:

  • de patiënt informeren over zijn ziektebeeld.
  • de patiënt motiveren tot het stoppen met roken.
  • de patiënt informeren over het belang van bewegen en hem/haar motiveren tot beweging.
  • zo nodig medicatie starten volgens NHG-standaard Astma/COPD.
  • voor verdere monitoring naar de POH verwijzen.
  • zo nodig naar de longarts verwijzen (zie verwijscriteria 2e lijn).

Tijdens de intake worden de ernst van de ziekte en de beperkingen die de patiënt ervaart geïnventariseerd.