Periodieke controle COPD

Lees voor

Stabiele fase

 

Bij elke wijziging van medicatie of inhalator maar minimaal jaarlijks, wordt een inhalatiebeoordeling door de POH en zo nodig een medicatiebeoordeling door de HA gedaan. Daarbij is altijd aandacht voor therapietrouw, inhalatie instructie volgens IMIS-instructies, inhalatietechniek en –vaardigheden en mogelijke bijwerkingen.

Tijdens deze fase speelt het Individueel Zorgplan een belangrijke rol. Het werken met persoonlijke behandeldoelen wordt vervolgd en waar nodig uitgebreid, zodat de patiënt grip krijgt op het leven met zijn ziekte. Daarnaast worden de luchtwegklachten in de gaten gehouden en de medicatie zo nodig aangepast. De frequentie voor monitoring en spirometrie wordt afgestemd op de behoeften en wensen van de patiënt, de persoonlijke doelen en de gemeten ziektelast. Zie tabel 10 Spirometrie in de monitoringsfase hieronder.

Handige links: