Veelgestelde vragen Astma COPD

Lees voor
Zorginhoudelijke vragen

1. Wat zijn de inclusiecriteria voor de ketenzorg Astma en hoeveel patiënten (%) verwachten jullie dat gaan deelnemen aan de keten Astma. (bij CVRM was dit bijvoorbeeld max 10%)
We volgen de inclusiecriteria van Ineen; er is geen minimum of maximum percentage voor te includeren patiënten, maar de verwachting is ongeveer 4 procent van de praktijkpopulatie (zie NHG-standaard, “Epidemiologie en beloop”). Voor COPD is dit ongeveer 2 procent van de praktijkpopulatie.
 2. Mag een geïncludeerde Astmapatiënt, zonder medicatie, die stopt met roken, in de keten blijven?
Ja, tenzij na 1 jaar bij controle middels Spirometrie, “normale” waarden blijken, dan moet je de patiënt excluderen.
3. Hoe houd ik bij of de patiënt drie jaar geleden een spirometrie heeft gehad?
Je registreer een spirometrie bij de jaarlijkse algemene controle in het HIS. Je kunt ook een ruiter aanmaken in het HIS.
4. Hoe houd ik de exacerbaties/longaanvallen bij in het KIS?
Je kunt bij de anamnese een exacerbatie/longaanval registreren.
5. Kunnen patiënten die voor Astma zijn geïncludeerd ook geïncludeerd worden voor de DBC COPD en vice versa?
Nee, dit kan niet. Een patiënt kan slechts bij één van beide DBC’s worden geïncludeerd. Patiënten met een mengvorm Astma/ COPD worden geïncludeerd in de keten-DBC COPD.

5. Hoe maak ik een complete verwijzing voor de longarts?
Binnen de ketens Astma en COPD is het mogelijk de patiënt voor een advies of expertanalyse binnen de keten te verwijzen naar de longarts. De exacte verwijsindicaties vind je in het handboek Friese longzorg
Voor een goede verwijzing is het van groot belang dat de longarts beschikt over de waardes én curves van de door jou gemaakte spirometrie. 
 

Organisatorisch vragen

1. Welke voorwaarden stelt Ketenzorg Friesland aan de huisarts en POH voordat zij kunnen deelnemen aan het zorgprogramma Astma/COPD?
De voorwaarden voor deelname aan het zorgprogramma Astma/COPD vind je in ons scholingsbeleid.
2. Wat gebeurt er als een aangesloten fysiotherapeut bij Ketenzorg Friesland de benodigde certificaten (BHV en NPI-opleiding) nog niet heeft behaald en/of heeft aangeleverd ?
Als de fysiotherapeut niet voldoet aan onze kwaliteitseisen kan hij niet met ons samenwerken. De fysiotherapeut kan zich weer aansluiten bij ons als hij de gevraagde certificaten kan aanleveren.
3. Wanneer wordt er een CASPIR-cursus georganiseerd?
Kijk voor data waarop de CASPIR-cursus wordt georganiseerd op de website van Doktersacademie Friesland.
4. Kunnen we de M&I verrichting voor spirometrie nog declareren voor patiënten buiten de keten?
Ja, de spirometrie in de diagnostische fase valt buiten de keten; deze kan je dus apart declareren. Vanaf het moment dat de patiënt geïncludeerd is in de keten, wordt de spirometrie vanuit de keten-DBC gefinancierd.
5. Wat zijn de consequenties als we ervoor kiezen om eerst nog niet deel te nemen aan de ketenzorg Astma?
Geen, je verleent  astmapatiënten dan reguliere zorg. Wij adviseren wel om beide zorgprogramma’s aan te bieden, omdat je dan meer ervaring opdoet met deze verwante doelgroepen. Maar je kan er dus ook voor kiezen om slechts één van deze twee zorgprogramma’s aan te bieden.
6. Mag ik het Stoppen met Roken tarief ook nog apart declareren voor een patiënt in de keten?
Nee, dat mag niet.