Diagnostische fase

Lees voor

Diagnostische fase


De diagnostische fase valt buiten de ketens, maar is wel belangrijk voor het op tijd en juist includeren van Astma/COPD-patiënten in het zorgprogramma. Bij de start van het zorgprogramma Astma/COPD zijn er “bekende patiënten” van wie al bekend was dat ze astma of COPD hebben en “nieuwe patiënten” waarbij de huisarts de diagnose astma en COPD pas kortgeleden stelde.