Comorbiditeit

Lees voor


Bij astma en vooral bij COPD speelt comorbiditeit een grote rol. Vele patiënten met COPD hebben ook een andere aandoening die invloed kan hebben op de behandeling. Het is daarom belangrijk om de comorbiditeit goed in kaart te brengen en zo mogelijk te behandelen.